banner.jpg

Risicoanalyse OO

In de Risicoanalyse worden de risico’s beoordeeld van de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in relatie tot het toekomstige gebruik van het gebied waar de activiteiten c.q. het project gepland staat. De risico’s op schade en letsel ten gevolge van een accidentele reactie van ontplofbare oorlogsresten worden geïnventariseerd en beoordeeld. VEO levert een bijdrage aan de ontwikkeling van praktisch toepasbare richtlijnen en normen daarvoor. 

Nieuws

8 april 2019

Afwegingskader Trillingen in CE verdacht gebied gepresenteerd

Tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst CE op 8 april 2019 is in een van de parallelsessies het Afwegingskader Trillingen in CE verdacht gebied gepresenteerd.  
1 augustus 2016

Onderzoeken TNO naar trillingen

In 2015 en 2016 heeft TNO onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en de Gemeente Rotterdam en medegefinancierd door de gemeente Zwolle en Lingewaard.
25 april 2013

Position Paper Trillingen in CE verdacht gebied

Een overleggroep bestaande uit de gemeenten Rotterdam en Zwolle, Prorail, EODD en VEO pleiten voor wetenschappelijk onderzoek naar de aanvaardbaarheid van trillingen in CE verdacht gebied.
10 december 2012

Notitie aan het werkveld Trillingen in CE verdacht gebied

VEO heeft in een notitie aan het werkveld het vraagstuk voorgelegd over welk trillingsniveau binnen CE verdacht gebied aanvaardbaar is, in relatie tot het risico van het ongewenst tot werking komen van CE. 
7 juli 2012

TNO rapport: Analyse en advies met betrekking tot potentiële WOII blindgangers in de Zwolse wijk Holtenbroek

TNO rapport: Analyse en advies met betrekking tot potentiële WOII blindgangers in de Zwolse wijk Holtenbroek
5 juli 2012

Memorandum TNO: Gevoeligheid van UneXploded Ordnance voor grondtrillingen

In het rapport “Analyse en advies met betrekking tot potentiële WOII blindgangers in de Zwolse wijk Holtenbroek” [Kroon & Van Ham, 2012] wordt een beschouwing ten aanzien van de relatie tussen grondtrillingen, UXO (UneXploded Ordnance) en veiligheidsafstanden gegeven. In dit memorandum wordt beschreven waarom vooralsnog een 50 meter veiligheidsafstand tussen heistelling en UXO wordt geadviseerd. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief