banner.jpg

Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten

Het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten mag op grond van het Arbobesluit alleen plaatsvinden door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn volgens het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten. VEO is vertegenwoordigd in het CCvD-OO die de minister van SZW adviseert over de inhoud van het certificatieschema. Zie voor meer informatie ook www.vomes.nl

Nieuws

20 mei 2021

Richtlijn inzet beveiligd materieel bij opsporing van ontplofbare oorlogsresten

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van VEO, Rijkswaterstaat en TNO heeft een richtlijn opgesteld voor de inzet van beveiligd materieel bij de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.
17 februari 2021

Rijkswaterstaat actualiseert 'Kader Ontplofbare Oorlogsresten (land)'

Als opdrachtgever speelt RWS een belangrijke rol in de veilige omgang met Ontplofbare Oorlogsresten (OO). In het 'Kader Ontplofbare Oorlogsresten (land)'  wordt uiteengezet hoe RWS omgaat met OO in projecten op land en in de binnenwateren. 
1 januari 2016

Samenloop archeologie en explosieven opsporing

In veel projecten is er sprake van een samenloop tussen het opsporen van CE en archeologie. Dat vereist een goede samenwerking en dat begint met kennis van en respect voor elkaars werk.
1 januari 2016

Praktijktesten effectiviteit beschermende materialen

Op initiatief van de VEO zijn praktijktesten uitgevoerd naar de effectiviteit van beschermende materialen en constructies die worden gebruikt bij het opsporen van CE. Hieronder een samenvatting van de aanleiding, doelstelling en uitkomsten van dit onderzoek.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief