banner.jpg

Over VEO

VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in de CE- branche en onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken.


Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • mr. Jan van Belzen (onafhankelijk voorzitter)
  • Jan Slagers (penningmeester)
  • Jan Huijbers (secretaris)

Met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers vanuit de leden. Voor technisch inhoudelijke zaken zijn diverse commissies en werkgroepen ingesteld. Naast vertegenwoordigers van leden, nemen daaraan ook vertegenwoordigers van opdrachtgevers deel.


Vanuit het secretariaatsbureau zijn onder andere de volgende personen betrokken bij de activiteiten van de branchevereniging: drs. ing. Arjan Hol, Caroline van Zomeren en Mirjam Kardol. 


Leden 

Leden van VEO zijn gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven op het gebied van OO. Daarbij onderscheiden we drie vakgroepen:

  • Vooronderzoek en Risicoanalyse;
  • Opsporen van OO;
  • Civieltechnische ondersteuning.

Geassocieerde leden

Geassocieerde leden zijn bedrijven die niet vallen onder één van de vakgroepen, maar wel een belang hebben bij de doelstelling en activiteiten van VEO, zoals kennisinstellingen, advies- en ingenieursbureaus, toeleveranciers en andere relevante stakeholders. Geassocieerde leden worden betrokken bij de relevante activiteiten en dossiers van VEO en ontvangen hierover regelmatig informatie.

Tenminste twee keer per jaar organiseert VEO een bijeenkomst voor leden en geassocieerde leden gezamenlijk. Geassocieerde leden hebben geen toegang tot de ledenvergadering


Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. ing. Arjan Hol (ambtelijk secretaris) . 
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief