banner.jpg

Over VEO


VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in het werkveld van onderzoek, risicoanalyse en opsporen van Ontplofbare oorlogsresten (OO). Wij onderhouden goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen ons vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken. Lees hier meer over onze Visie, Missie en Kernwaarden.


Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • drs. Jan van Belzen (onafhankelijk voorzitter)
  • Jan Huijbers (secretaris)
  • Jan Slagers (penningmeester)
  • Hugo Hillen (bestuurslid)
  • Taco Vergeer (bestuurslid)

Met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers uit de leden. Voor technisch inhoudelijke zaken zijn diverse commissies en werkgroepen ingesteld. Naast vertegenwoordigers van leden, nemen daaraan ook vertegenwoordigers van opdrachtgevers deel.


Het secretariaat van de VEO is gevestigd in Meteren. Vanuit het secretariaatsbureau zijn onder andere de volgende personen betrokken bij de activiteiten van de branchevereniging: Arjan Hol, Siegbert Beukens en Mirjam Maas. 


Leden 

Leden van VEO zijn gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven op het gebied van OO. Daarbij onderscheiden we drie vakgroepen:

  • Vooronderzoek en Risicoanalyse;
  • Opsporen van OO;
  • Civieltechnische ondersteuning.

Geassocieerde leden

Geassocieerde leden zijn bedrijven die niet vallen onder één van de vakgroepen, maar wel een belang hebben bij de doelstelling en activiteiten van VEO, zoals kennisinstellingen, advies- en ingenieursbureaus, toeleveranciers en andere relevante stakeholders. Geassocieerde leden worden betrokken bij de relevante activiteiten en dossiers van VEO en ontvangen hierover regelmatig informatie.

Tenminste twee keer per jaar organiseert VEO een bijeenkomst voor leden en geassocieerde leden gezamenlijk. Geassocieerde leden hebben geen toegang tot de ledenvergadering


Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Hol (ambtelijk secretaris). 
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief