banner.jpg

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Centrale belangenbehartiger voor opsporen Conventionele Explosieven! 

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Centrale belangenbehartiger voor opsporen Conventionele Explosieven! 

Het opsporen van zogenoemde Conventionele Explosieven is werk voor professionals. In Nederland worden deze werkzaamheden verricht door gespecialiseerde (en gecertificeerde) bedrijven. De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) is dé brancheorganisatie voor bedrijven die zich bezighouden met het opsporen van Conventionele Explosieven (CE). De VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de gecertificeerde opsporingsbedrijven in Nederland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij de VEO betrokken. Klik hier voor de ledenlijst.


Centrale doelstelling van de VEO is het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van het opsporen van Conventionele Explosieven. Zie elders op deze website voor meer informatie over de concrete VEO activiteiten. De VEO is hét informatieknooppunt voor OCE en in dat kader organiseren wij regelmatig een Netwerkbijeenkomst OCE. Verder onderhouden wij goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen ons vakgebied.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. ing. Arjan Hol (ambtelijk secretaris) en / of mr. Hans Oosters (onafhankelijk voorzitter).  Klik hier voor de statuten van de VEO.

Nieuws

Nieuwsbrief september 2016


Ontwerp Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse CE ter consultatie gepubliceerd

Met ingang van 1 september 2016 is de consultatieperiode ingegaan voor het Ontwerp Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven. Tot en met 31 oktober 2016 kan bij SCVE een zienswijze worden ingediend. Lees meer in nieuwsbrief september 2016.

Nieuwsbrief augustus 2016


TNO onderzoeksresultaten trillingsgevoeligheid van ontstekers

Door TNO is onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van ontstekers van vliegtuigbommen voor trillingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en de Gemeente Rotterdam en mede gefinancierd door de gemeente Zwolle en Lingewaard. Lees meer in nieuwsbrief augustus 2016.