banner.jpg

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) is dé netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven (CE) die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem zijn achtergebleven. Het opsporen van Conventionele Explosieven is werk voor professionals, evenals het uitvoeren van de benodigde vooronderzoeken en risicoanalyses. In Nederland worden deze werkzaamheden verricht door gespecialiseerde (en gecertificeerde) bedrijven. 


VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in deze branche en onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken. 


In 2000 is VEO opgericht dóór en vóór opsporingsbedrijven. Inmiddels is het werkveld verbreed tot meerdere specialisaties. Dat geldt ook voor de activiteiten van VEO, waar niet alleen opsporingsbedrijven bij zijn betrokken maar ook onderzoek- en adviesbureaus, kennisinstellingen, (overheids)organisaties en andere instanties.


Nieuws

VEO Netwerkbijeenkomst CE 2018 zeer geslaagd!

Op 9 april vond voor de zevende keer de VEO Netwerkbijeenkomst CE plaats. Dit jaar is gekozen voor de locatie Expo in Houten. De opkomst was net als andere jaren hoog en ook dit jaar was er weer een brede vertegenwoordiging aanwezig vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, adviseurs en opsporingsbedrijven. VEO kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.
Lees meer

VEO stelt samen met opdrachtgevers model besteksbepalingen OCE op

Eén van de speerpunten van VEO is verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom het opsporen en veilig omgaan met Conventionele Explosieven. In dat kader is samen met enkele opdrachtgevers het initiatief genomen om een set van model bestekbepalingen inzake het opsporen van CE op te stellen. 

Lees meer >