banner.jpg

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Centrale belangenbehartiger voor opsporen Conventionele Explosieven! 

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Centrale belangenbehartiger voor opsporen Conventionele Explosieven! 

Het opsporen van zogenoemde Conventionele Explosieven is werk voor professionals. In Nederland worden deze werkzaamheden verricht door gespecialiseerde (en gecertificeerde) bedrijven. De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) is dé brancheorganisatie voor bedrijven die zich bezighouden met het opsporen van Conventionele Explosieven (CE). De VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de gecertificeerde opsporingsbedrijven in Nederland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij de VEO betrokken. Klik hier voor de ledenlijst.


Centrale doelstelling van de VEO is het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van het opsporen van Conventionele Explosieven. Zie elders op deze website voor meer informatie over de concrete VEO activiteiten. De VEO is hét informatieknooppunt voor OCE en in dat kader organiseren wij regelmatig een Netwerkbijeenkomst OCE. Verder onderhouden wij goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen ons vakgebied.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. ing. Arjan Hol (ambtelijk secretaris) en / of mr. Hans Oosters (onafhankelijk voorzitter).  Klik hier voor de statuten van de VEO.

Nieuws

Ervaringen Handreiking Samenloop archeologie & CE

Gebruikt u de Handreiking Samenloop archeologie en explosievenopsporing? Wat zijn uw ervaringen en mist u zaken? Deel uw ervaringen door het invullen van een korte online enquête. De eerste 5 inzenders krijgen een mooie publicatie op het gebied van archeologie en onderzoek van Modern Oorlogserfgoed.

Doe mee aan de online enquête

Belang normenkader CE breed gedragen!

OCE netwerkbijeenkomst 7 maart 2016

De 2016 editie van de netwerkbijeenkomst in ‘De Kuip’ te Rotterdam was een groot succes. Lees hier het complete verslag.