banner.jpg

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) is dé netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven (CE) die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem zijn achtergebleven. Het opsporen van Conventionele Explosieven is werk voor professionals, evenals het uitvoeren van de benodigde vooronderzoeken en risicoanalyses. In Nederland worden deze werkzaamheden verricht door gespecialiseerde (en gecertificeerde) bedrijven. 


VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in deze branche en onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken. 


In 2000 is VEO opgericht dóór en vóór opsporingsbedrijven. Inmiddels is het werkveld verbreed tot meerdere specialisaties. Dat geldt ook voor de activiteiten van VEO, waar niet alleen opsporingsbedrijven bij zijn betrokken maar ook onderzoek- en adviesbureaus, kennisinstellingen, (overheids)organisaties en andere instanties.


Nieuws

Minister Ollongren (BZK) bericht de Tweede Kamer over het Advies Kenniscentrum Conventionele Explosieven

De Kamerbrief nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog is door Minister Ollongren (BZK) is aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Kamerbrief wordt ook ingegaan op het advies over de ontwikkeling van een normenkader CE en de instelling van een Kenniscentrum.


Lees meer >

VEO feliciteert Hans Oosters met benoeming tot commissaris van de koning in Utrecht

Hans Oosters wordt de nieuwe commissaris van de koning in Utrecht. Hij volgt Willibrord van Beek op, die per 1 februari 2019 met pensioen gaat. VEO feliciteert Hans Oosters met deze mooie benoeming. 

Lees meer >