banner.jpg

Overleggroep opdrachtgevers en opdrachtnemers

Eén van onze speerpunten is verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom het opsporen en veilig omgaan met Ontplofbare Oorlogsresten. In dat kader is een overleggroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeente Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, Arcadis en enkele leden van VEO. Aan de hand van een jaarlijks activiteitenprogramma worden zaken opgepakt.

Nieuws

20 mei 2021

VEO stelt samen met opdrachtgevers Handreiking validatie detectieapparatuur op

Het CS-OOO stelt eisen aan de validatie van detectieapparatuur. De Overleggroep opdrachtgever- en opdrachtnemerschap wenst meer uniformiteit te krijgen in de wijze waarop bedrijven de validatie uitvoeren. Daarom is de handreiking opgesteld, waarin de eisen uit het CS-OOO verder worden uitgewerkt.
1 februari 2021

Erratum Standaard RAW Bepalingen 2020

In de gepubliceerde versie van de Standaard RAW zaten een aantal storende onjuistheden over de besteksbepalingen Opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Deze zijn door CROW gecorrigeerd in de Errata Standaard RAW Bepalingen 2020.
1 februari 2021

Tekstvoorstel risicobeheersing OO

De Overleggroep opdrachtgever- en opdrachtnemerschap OO heeft een tekstvoorstel risicobeheersing ontplofbare oorlogsresten UAV-GC opgesteld.
1 oktober 2020

Besteksbepalingen Ontplofbare Oorlogsresten opgenomen in standaard RAW

Een overleggroep, die op initiatief van VEO is ingesteld, heeft in 2018 Model besteksbepalingen Opsporen van Conventionele Explosieven opgesteld. Op verzoek van de overleggroep zijn deze besteksbepalingen door het CROW opgenomen in hoofdstuk 16 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
1 april 2019

Nieuwe versie Model Besteksbepalingen OCE

De Overleggroep opdrachtgever- en opdrachtnemerschap OCE, bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeentewerken Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en Arcadis (mede namens Rijkswaterstaat) en enkele leden van VEO, heeft Model besteksbepalingen OCE opgesteld.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief