banner.jpg

Lidmaatschap en Contributie

Uw voordelen als (geassocieerd) lid van VEO

VEO heeft leden en geassocieerde leden. Een (geassocieerd) lidmaatschap van VEO biedt u onder meer de volgende voordelen:

  • U bent op de hoogte van en kunt meedenken over de ontwikkelingen in de branche.
  • U bent betrokken bij de verdere ontwikkeling van normen en certificatieschema’s.
  • U kunt gericht kennis uitwisselen met praktijkdeskundigen tijdens de Kennisuitwisselingsdagen.
  • U kunt participeren in de ‘VEO Bommenkaart’.
  • U kunt uw bedrijf presenteren op de website en tijdens de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst.
  • Als lid van VEO onderscheidt u zich, via de Gedragscode en de Geschillenregeling, op professionaliteit, deskundigheid en integriteit.

Wordt u lid van VEO?

Leden van VEO zijn gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven op het gebied van OO. Daarbij onderscheiden we drie vakgroepen:

  • Vooronderzoek en Risicoanalyse;
  • Opsporen van OO;
  • Civieltechnische ondersteuning.

Onze leden zijn nauw betrokken bij de diverse verenigingsactiviteiten. In Commissies en Werkgroepen wordt gewerkt aan diverse dossiers en actiepunten. De voortgang wordt vijf tot zes keer per jaar besproken in de ledenvergadering en bewaakt door het bestuur, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Wij nodigen u van harte uit om lid te worden van VEO!

Wordt u geassocieerd lid van VEO?

VEO heeft ook geassocieerde leden. Dit zijn bedrijven die niet vallen onder één van de vakgroepen, maar wel een belang hebben bij de doelstelling en activiteiten van VEO, zoals kennisinstellingen, advies- en ingenieursbureaus, toeleveranciers en andere relevante stakeholders.

Geassocieerde leden worden betrokken bij de relevante activiteiten en dossiers van VEO en ontvangen hierover regelmatig informatie. Tenminste twee keer per jaar organiseert VEO een bijeenkomst voor leden en geassocieerde leden gezamenlijk. Geassocieerde leden hebben geen toegang tot de ledenvergadering.

Wij nodigen u van harte uit om geassocieerd lid te worden van VEO!

Contributieregeling

Uitgangspunt voor het bepalen van de contributie zijn de activiteiten waarvoor een lid gecertificeerd is.

Type leden/ vakgroep Contributie
Basiscontributie €1.100,00
Opsporing €2.700,00
Civieltechnische ondersteuning €2.700,00
Vooronderzoek en Risicoanalyse         €1.100,00
Eenmalige toetredingsbijdrage
voor nieuwe leden
€830,00
Geassocieerd lid €830,00

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden bij aangetekend schrijven, tegen het einde van het kalenderjaar met een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief