banner.jpg

Bommenregeling Gemeentefonds

De Rijksfinanciering voor het opsporen van CE verloopt via het Gemeentefonds. Dat is geregeld in de zogenoemde Bommenregeling. Op grond daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen van Conventionele Explosieven. Klik hier  voor de laatste informatie van de Minister van BZK over de Bommenregeling per 2021.  

Lees meer


Nieuws

15 januari 2021

Teksten inzake Bommenregeling in Decembercirculaire gemeentefonds 2020

Op 16 december 2020 is de ‘Decembercirculaire gemeentefonds 2020‘ door de Minister van BZK aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin wordt ook ingegaan op de zogenoemde Bommenregeling. De Bommenregeling blijft op hoofdlijn ongewijzigd, maar het vergoedingspercentage is verlaagd.
1 april 2020

Aangepaste procedure Bommenregeling vanwege corona

Gemeenten die te maken hebben met de kosten van opsporen en ruimen van explosieven uit de WOII moeten zoals gebruikelijk het raadsbesluit met de gemaakte kosten voor 1 april indienen. Vanwege corona zijn raadsvergaderingen geannuleerd en geldt nu een aangepaste procedure.
15 maart 2020

Teksten Bommenregeling meicirculaire 2019 Gemeentefonds

Op 31 mei 2019 is de Meicirculaire 2019 Gemeentefonds door de Minister van BZK aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin wordt ook ingegaan op de zogenoemde Bommenregeling. Op grond daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen van Conventionele Explosieven. 
1 november 2018

Advies Rfv over Bommenregeling, Normenkader en Kenniscentrum CE

In juni 2015 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een advies uitgebracht aan de Minister van BZK over de toekomst van de ‘Bommenregeling’. De Rfv adviseert om de financiering van het opsporen van CE te beperken tot een ‘vangnet’ voor alleen situaties van excessieve kosten. Daaraan wordt door de Rfv de voorwaarde verbonden dat er een Normenkader en Kenniscentrum CE komt.
10 oktober 2014

Financiering Gemeentefonds

De hoofdpunten van de Bommenregeling staan beschreven in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2014 en kunnen als volgt worden samengevat.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief