banner.jpg

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

Vereniging voor Explosieven Opsporing

Netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven! 

De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) is dé netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven (CE) die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem zijn achtergebleven. Het opsporen van Conventionele Explosieven is werk voor professionals, evenals het uitvoeren van de benodigde vooronderzoeken en risicoanalyses. In Nederland worden deze werkzaamheden verricht door gespecialiseerde (en gecertificeerde) bedrijven. 


VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in deze branche en onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken. 


In 2000 is VEO opgericht dóór en vóór opsporingsbedrijven. Inmiddels is het werkveld verbreed tot meerdere specialisaties. Dat geldt ook voor de activiteiten van VEO, waar niet alleen opsporingsbedrijven bij zijn betrokken maar ook onderzoek- en adviesbureaus, kennisinstellingen, (overheids)organisaties en andere instanties.


Nieuws

Studio VEO: het werkveld in gesprek over OO

Nu een fysieke netwerkbijeenkomst zoals u van ons gewend bent er vanwege de coronamaatregelen helaas niet in zit, gooien we het over een andere boeg. VEO nodigt u van harte uit voor Studio VEO!

Lees meer


​Rijkswaterstaat actualiseert 'Kader OO (land)'

Als opdrachtgever in de grond-, weg- en waterbouw speelt RWS een belangrijke rol in de veilige omgang met OO. In het 'Kader Ontplofbare Oorlogsresten (land)'  wordt uiteengezet hoe RWS omgaat met OO in projecten op land en in de binnenwateren. 

Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief