banner.jpg

Risicoanalyse OO

In de Risicoanalyse worden de risico’s beoordeeld van de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten in relatie tot het toekomstige gebruik van het gebied waar de activiteiten c.q. het project gepland staat. De risico’s op schade en letsel ten gevolge van een accidentele reactie van ontplofbare oorlogsresten worden geïnventariseerd en beoordeeld. VEO levert een bijdrage aan de ontwikkeling van praktisch toepasbare richtlijnen en normen daarvoor. 

Nieuws

1 november 2013

Eindversie methode Projectgebonden Risicoanalyse

De eindversie van de methode PRA is vervolgens in november 2013 aangeboden aan het Centraal College van Deskundigen OCE (CCvD-OCE). Aan het CCvD-OCE is verzocht om de methode voor de PRA op te nemen in het WSCS-OCE.
16 juli 2013

Projectgebonden Risicoanalyse

In 2012 is op initiatief van de VEO de methode voor het uitvoeren van de Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) beschreven. De PRA omvat de “risicoanalyse voor het toekomstige gebruik van het verdachte gebied” (zie paragraaf 6.5.3 van het WSCS-OCE).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief