banner.jpg

TNO onderzoeksresultaten trillingsgevoeligheid van ontstekers

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016


Door TNO is onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van ontstekers van vliegtuigbommen voor trillingen.


Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en de Gemeente Rotterdam en mede gefinancierd door de gemeente Zwolle en Lingewaard. Er is een Begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de EODD, de gemeente Rotterdam en Zwolle, Pro Rail en de VEO. De resultaten van de volgende deelonderzoeken zijn nu beschikbaar. 


Inventarisatie van typen ontstekers in blindgangers en onderscheid tussen typen die wel en niet trillingsgevoelig zijn. (Fase 1A) 


Praktijkonderzoek naar de overdracht van trillingen in de bodem naar de ontsteker in een bomlichaam. (Fase 1B).


Experiment om vast te stellen hoe trillingen op een ontsteker gesimuleerd kunnen worden door een triltafel. (Fase 1C).


Door de Begeleidingscommissie is een overall samenvatting van de onderzoeksresultaten opgesteld. Daarin leest u ook meer over de aanleiding en achtergrond van het onderzoek en de vervolgstappen. Klik hier voor de samenvatting en op deze webpagina kunt u ook de rapporten downloaden.Op verzoek van de leden van de begeleidingscommissie is de secretariaatsvoering van deze commissie belegd bij het VEO secretariaat. Vragen en / of opmerkingen aan de begeleidingscommissie kunt u zenden aan arjanhol@explosievenopsporing.nl.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief