banner.jpg

Nieuwsbrief april 2015

Ontwerp Rekenvoorschrift indringingsdiepte CE gepubliceerd

In opdracht van de VEO is door Deltares een rekenvoorschrift ontwikkeld voor het bepalen van de maximale indringingsdiepte van CE. Het gaat om een verdere uitwerking van de rekenmethode die is opgesteld voor het onderzoek Vliegkamp Valkenburg in opdracht van de gemeente Katwijk. 


Onderdeel van het vooronderzoek volgens het Werkveldspecifieke Certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) is de afbakening van het verdachte gebied. Voor de verticale afbakening van het verdachte gebied dient een rekenmethode te worden gehanteerd (zie paragraaf 6.5.2, onder punt 5). In het werkveld worden diverse rekenmethoden gebruikt.


In 2014 is door de VEO het initiatief genomen om te komen tot een branchebrede en wetenschappelijk onderbouwde methode. In dat kader is de VEO in contact getreden met de gemeente Katwijk, die in het kader van het project Vliegkamp Valkenburg door Deltares hiernaar onderzoek heeft laten uitvoeren. Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur.


De gemeente Katwijk is bereid gevonden om de in dit project ontwikkelde kennis beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een rekenvoorschrift, onder de voorwaarde dat deze methode breed en vrij toegankelijk wordt. De VEO steunt dit uitgangspunt en heeft aan Deltares opdracht gegeven om de methode te optimaliseren en in een rekenvoorschrift te vertalen. Resultaat is het ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven (maart 2015). Het voorschrift beoogt een realistische benadering te zijn en is bruikbaar voor de Nederlandse bodem. De methode levert informatie over de maximaal mogelijke indringdiepte en niet over de horizontale verplaatsing van een bom in de grond. Besloten is om het voorschrift voorlopig als ontwerp te publiceren. Het werkveld wordt opgeroepen om het ontwerpvoorschrift in de praktijk te gaan toepassen en ervaringen te delen. Zie voor meer informatie de oplegnotitie. 


Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte CE

Oplegnotitie ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte CE

Excel rekensheet bepaling indringingsdiepte CE

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief