banner.jpg

Bommenregeling Gemeentefonds 


De Rijksfinanciering voor het opsporen van CE verloopt via het Gemeentefonds. Dat is geregeld in de zogenoemde Bommenregeling. Op grond daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen van Conventionele Explosieven. Klik hier  voor de laatste informatie van de Minister van BZK over de Bommenregeling per 2021.  


De hoofdpunten van de Bommenregeling kunnen als volgt worden samengevat:   

  • Vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage in de kosten ontvangen uit het gemeentefonds. 
  • Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de gemeente een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen.
  • Vanwege de oprichting van een landelijk kenniscentrum voor gemeenten die hiermee te maken hebben, wordt het vergoedingspercentage – tot op heden 70% - in overleg met de VNG en in lijn met het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur verlaagd. Bijdragen die vanaf 2021 aan gemeenten worden verstrekt zullen zijn gebaseerd op een vergoedingspercentage van 68%. 
  • De mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering is beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten een bijdrage te ontvangen vervalt.
  • Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden.
  • In de Septembercirculaire 2014 staat "Projectplannen of studies naar risico's e.d. worden niet in behandeling genomen". Aldus het Ministerie moet dat zo worden gelezen dat bij een verzoek om een vergoeding alleen het raadsbesluit hoeft te worden gevoegd. Projectplannen en risicostudies hoeven dus niet te worden meegezonden en worden ook niet beoordeeld.
  • BTW komt niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn.
  • De gemaakte kosten dienen door de gemeente inzichtelijk te worden gemaakt in Iv3 via lastenfunctie 160 “opsporing en ruiming van conventionele explosieven”. Gebruik van deze functie is verplicht vanaf het verslagjaar 2011. De informatie wordt gebruikt bij het monitoren van de bommenregeling.

Documenten


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief