banner.jpg

Bommenregeling 2009 - 2014

De rijksfinanciering voor het opsporen van CE verloopt sinds 1 oktober 2009 via een regeling in het Gemeentefonds (Bommenregeling). Het Bijdragebesluit 2006 is per die datum ingetrokken. Vanaf 2015 wijzigt de Bommenregeling.


Op hoofdlijnen komt de regeling voor rijksfinanciering van het opsporen van CE zoals die geldt tot en met 2014 op het volgende neer.

  • In de eerste plaats krijgen de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een vast bedrag voor het opsporen en ruimen van CE. Deze gemeenten blijken namelijk de achterliggende jaren een stabiele bijdrage voor OCE nodig te hebben gehad en de verwachting is kennelijk dat dit voorlopig stabiel zal blijven.
  • In de tweede plaats zijn er de gemeenten die de achterliggende jaren regelmatig een beroep hebben gedaan op het inmiddels vervallen Bijdragebesluit. Deze zogenoemde ‘uitkeringsgemeenten' (nu zijn dat er 27) krijgen middelen uit het gemeentefonds volgens de maatstaf van het aantal nieuwbouwwoningen (€2.000,00 per woning). Uit onderzoek (AEF, 2008) is, aldus het ministerie van BZK, namelijk gebleken dat er een relatie bestaat tussen het aantal nieuwbouwwoningen in een gemeente en de ingediende declaraties voor het opsporen en ruimen van CE. Periodiek (eenmaal per vier jaar) zal aan de hand van deze maatstaf worden geëvalueerd welke gemeenten als een uitkeringsgemeente moeten worden aangemerkt. Gemeenten die deel uitmaken van de lijst uitkeringsgemeenten, maar nauwelijk kosten spenderen aan het opsporen van CE, worden van de lijst geschrapt.
  • In de derde plaats zijn er gemeenten die incidenteel worden geconfronteerd met kosten samenhangende met het opsporen van CE, althans die geen uitkeringsgemeente zijn. Voor deze gemeenten is voorzien in een zogenoemde suppletieregeling, ofwel een vangnet. Indien de gemeenteraad besluit tot het opsporen van CE, krijgen deze gemeenten een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds van 70% van de projectkosten. Uit het gemeenteraadsbesluit moet dan wel blijken dat opsporing en ruiming van CE uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. Gemeenten die regelmatig van deze suppletieregeling gebruik maken, worden in de lijst van uitkeringsgemeenten opgenomen.

 
Besluit tot intrekking Bijdragebesluit 2006 (Staatsblad 2009, nr. 386) het besluit bevat tevens een toelichting op de nieuwe regeling in het gemeentefonds.
Klik hier voor meer informatie / downloads.


Ga terug naar Financiering Gemeentefonds.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief