banner.jpg

Nieuws

14 december 2020

Kenniscentrum over explosieven Tweede Wereldoorlog

Er komt een landelijk kenniscentrum voor gemeenten die te maken hebben met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
14 december 2020

​VEO leden online bijgepraat over ontwikkelingen

Op 7 december jl. zijn de leden van de VEO bijgepraat over de ontwikkelingen in ons werkveld. Na eerst een formele ledenvergadering, volgde een informatiebijeenkomst met presentaties van externe sprekers, bestuursleden en secretariaat. 
1 oktober 2020

Besteksbepalingen Ontplofbare Oorlogsresten opgenomen in standaard RAW

Een overleggroep, die op initiatief van VEO is ingesteld, heeft in 2018 Model besteksbepalingen Opsporen van Conventionele Explosieven opgesteld. Op verzoek van de overleggroep zijn deze besteksbepalingen door het CROW opgenomen in hoofdstuk 16 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
1 juli 2020

VEO Netwerkbijeenkomst op 11 november gaat niet door

Vanwege de coronamaatregelen heeft VEO, in overleg met Platform Blindgangers, besloten om de VEO Netwerkbijeenkomst op 11 november 2020 niet door te laten gaan. 
1 april 2020

Aangepaste procedure Bommenregeling vanwege corona

Gemeenten die te maken hebben met de kosten van opsporen en ruimen van explosieven uit de WOII moeten zoals gebruikelijk het raadsbesluit met de gemaakte kosten voor 1 april indienen. Vanwege corona zijn raadsvergaderingen geannuleerd en geldt nu een aangepaste procedure.
1 april 2020

Protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld

De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector het protocol 'Samen veilig doorwerken' vastgesteld om te voorkomen dat de bouw stilvalt tijdens de coronacrisis.
Tags:
1 april 2020

​Samen werken aan beschikbaarheid archiefmateriaal tijdens coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis is de fysieke toegankelijkheid tot archieven beperkt, zo niet geheel weggevallen. VEO heeft daarom een digitaal portaal opgezet waar leden hun vragen kunnen uitzetten over de beschikbaarheid van archiefmateriaal en het delen daarvan.
Tags:
1 april 2020

​VEO Netwerkbijeenkomst uitgesteld

De VEO netwerkbijeenkomst stond dit jaar gepland voor 11 mei 2020. Vanwege corona zijn evenementen tot 1 juni 2020 niet toegestaan. In overleg met Platform Blindgangers wordt een nieuwe datum geprikt in de tweede helft van dit jaar. 
Tags:
15 maart 2020

Teksten Bommenregeling meicirculaire 2019 Gemeentefonds

Op 31 mei 2019 is de Meicirculaire 2019 Gemeentefonds door de Minister van BZK aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin wordt ook ingegaan op de zogenoemde Bommenregeling. Op grond daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen van Conventionele Explosieven. 
1 februari 2020

Nieuwe Regeling VEO Bommenkaart vastgesteld: delen kaartlaag in GIS

De VEO Bommenkaart is een groot succes. Het secretariaat krijgt regelmatig verzoeken van derden voor het delen van de kaartlaag van de VEO Bommenkaart in hun eigen GIS toepassing. De Regeling Bommenkaart is hierop aangepast. 
Documenten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief