banner.jpg

Privacyverklaring 


30 oktober 2018


Uw privacy is voor de Vereniging voor Explosieven Opsporing(VEO) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij VEO allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via info@explosievenopsporing.nl.


VEO is dé netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem zijn achtergebleven. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van het vooronderzoek, risicoanalyse en opsporen van Conventionele Explosieven alsmede de instandhouding van de goede naam dan de branche.


Webformulieren
Met de webformulieren kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen of u aanmelden voor een netwerkbijeenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele dieetwensen. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen en uw aanmeldingen juist te verwerken. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Persoonsgegevens van leden
Van leden registreren en publiceren wij van de contactpersonen de naam, geslacht voor aanspreektitel, functie en contactgegevens, dit hebben we nodig voor het nakomen van onze verplichtingen die voortvloeien uit uw lidmaatschap. Wij bewaren deze informatie vanwege de historie en wijzigen of verwijderen dit op verzoek. Voor leden maken we een account waarop u kunt inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord.


Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. 


Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van u opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken.


Informeren
Wij willen u graag informeren over nieuwe ontwikkelingen. Dit doen wij voornamelijk per e-mail, via social media en soms via de post of telefoon. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen onze informatievoorziening. Bij onze communicatiemiddelen staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink, u kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.


Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws en informatie op het gebied van Conventionele Explosieven. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Met het mailprogramma Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten. 


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiemelder.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen we soms derden in. We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan.


U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  • Digitaal uw persoonsgegevens ontvangen in een csv bestand

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Vereniging voor Explosieven Opsporing
Postadres: Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN
Bezoekadres: Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN
Telefoonnummer: 0345 - 47 13 93
E-mail: info@explosievenopsporing.nl

Cookieverklaring

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief