banner.jpg

Nieuwsbrief september 2014   

Bommenregeling in de Septembercirculaire Gemeentefonds

De in de Meicirculaire Gemeentefonds 2014 aangekondigde aanpassingen van de bommenregeling gaan definitief door. Het betreft de volgende wijzigingen. 

  • Vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. De vaste jaarlijkse bijdragen voor gemeenten die regelmatig met opsporing en ruiming te maken hebben, de zogenoemde veelgebruikers, komen te vervallen.
  • Vanaf 2015 wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten een bijdrage te ontvangen vervalt.


Ter toelichting nog het volgende

  • Als gevolg van deze wijzigingen komen de maatstaf nieuwbouwwoningen en de vaste bedragen die worden uitgekeerd aan enkele gemeenten met ingang van 2015 te vervallen. In de Septembercirculaire staat de overgangsregeling toegelicht.
  • Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Projectplannen en risicostudies worden door het ministerie niet gefinancierd.
  • Aangekondigd is dat de komende jaren zal worden bezien hoe de financiĆ«le omvang van de regeling zich ontwikkelt. Indien nodig zullen maatregelen worden overwogen, zoals een verlaging van het percentage. Ook is de Raad voor de financiĆ«le verhoudingen advies gevraagd over de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn.

Bron: paragraaf 2.4.4 van de Septembercirculaire Gemeentefonds van het Ministerie van BZK. Klik hier voor meer informatie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief