banner.jpg

Nieuwsbrief september 2014 (02)

Bommenregeling in de Septembercirculaire Gemeentefonds

In de VEO nieuwsbrief d.d. woensdag 17 september jl. hebben wij u ge├»nformeerd over de gewijzigde bommenregeling. In de nieuwsbrief staat de volgende zin:  "(......) Projectplannen en risicostudies worden door het ministerie niet gefinancierd".


Uit navraag bij het Ministerie van BZK blijkt dat een onjuiste weergave. In de circulaire staat "Projectplannen of studies naar risico's e.d. worden niet in behandeling genomen". Aldus het Ministerie moet dat zo worden gelezen dat bij een verzoek om een vergoeding alleen het raadsbesluit moet worden gevoegd.


Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Projectplannen en risicostudies hoeven dus niet te worden meegezonden en worden ook niet beoordeeld.


Bron: paragraaf 2.4.4 van de Septembercirculaire Gemeentefonds van het Ministerie van BZK. Klik hier voor meer informatie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief