banner.jpg

Nieuwsbrief september 2012  

Afkorting Werkveldspecifiek certificatieschema OCE

Recent is door het Centraal College van Deskundigen OCE (CCvD-OCE) een overgangsregeling en interpretatiedocument vastgesteld betreffende het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen.Conventionele Explosieven. Deze documenten zijn op de VEO website geplaatst. In deze documenten wordt de volledige titel van het certificatieschema afgekort met CS-OCE, conform de door het CCvD-OCE eerder gehanteerde terminologie. De officiele citeertitel in de Staatscourantpublicatie van het ministerie van SZW is echter WSCS-OCE: 2012, versie 1.
 
Om misverstanden te voorkomen zijn de overgangsregeling en het interpretatiedocument daarop door het CCvD-OCE aangepast. Er zijn inhoudelijk geen wijzigingen en daarom is kenmerk en versiedatum ongewijzigd gebleven.
 
Ook op de website van de VEO werd de term CS-OCE gebruikt. Dit is eveneens vervangen voor WSCS-OCE.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief