banner.jpg

Nieuwsbrief oktober 2012

Waardig afscheid, krachtige presentatie en enthousiaste reacties 

VEO VERNIEUWT! op 5 oktober 2012

Veel enthousiaste reacties tijdens de bijeenkomst VEO VERNIEUWT! op vrijdagmiddag 5 oktober in het Airborne museum te Oosterbeek. Lees hieronder een kort verslag.
 
Na de opening door John Bakker, vice voorzitter van de VEO, was eerst het woord aan Frans van Duren. Als voormalig afgevaardigde van ProRail in het CCvD-OCE en sindskort onafhankelijk voorzitter van dit college, blikte Frans van Duren terug op ruim 10 jaar normontwikkeling binnen het OCE werkveld en de rol van Henk van der Linden daarin.


Daarna was het de beurt aan Huibert van Driel, die als oud VEO bestuurslid Henk van der Linden persoonlijk toesprak. Henk werd door Huibert als bestuurder en mens geduid, mede aan de hand van quotes van leden: betrouwbaar, bruggenbouwer, Eerste en Tweede Wereldoorlog, politieke vaardigheid, betrokken, ...............
 
Uiteraard kwam ook Henk van der Linden zelf aan het woord, die terugblikte op 12 jaar voorzitterschap van de VEO. Hij typeerde de achterliggende jarenals 'wankel evenwicht', waarin ondanks de vaak uiteenlopende belangen binnen het werkveld veel is bereikt om trots op te zijn. Bestuurslid Pascal Brandts overhandigde aan Henk van der Linden het afscheidskado namens de VEO (een wandel GPS).
 
John Bakker introduceerde Hans Oosters als de nieuwe onafhankelijk voorzitter: "Hans heeft als burgemeester en nu als Dijkgraaf veel bestuurlijke ervaring en affiniteit met het werkveld". De overdracht van het voorzitterschap vond symbolisch plaats met een geprepareerde bomscherf op een glasplaat met VEO inscriptie, die door Henk van der Linden onder applaus werd overgedragen aan Hans Oosters.
 
Daarna was het woord aan de nieuwe onafhankelijke voorzitter Hans Oosters. Na enkele inleidende woorden gaf Hans Oosters in een krachtig betoog een toelichting op de herpositionering van de VEO.
 
Hans Oosters sprak over ‘een stevige basis'. "De VEO staat voor kwaliteit en veiligheid van het opsporen van CE", maar Hans Oosters voegt daaraan als kersverse voorzitter toe dat de VEO ook staat voor "betrouwbaarheid en transparantie". Aan deze kernwaarden zal de VEO verder werken. Naast de activiteiten in diverse commissies (zie Nieuwsbrief juli 2012), melde Oosters in opdracht van de ledenvergadering bezig te zijn met de ontwikkeling van een gedragscode en geschillenregeling.
 
John Bakker sloot de middag af met de uitnodiging voor een borrel en hapje, met ruime gelegenheid voor onderlinge contacten en de mogelijkheid van een museumbezoek.


Er kan worden teruggezien op een waardig afscheid van Henk van der Linden en een krachtige presentatie van de nieuwe voorzitter en het VEO activiteitenprogramma.


Klik hier voor de foto's.
Klik hier voor de uitnodigingspagina.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief