banner.jpg

Nieuwsbrief juni 2017


Lid worden van VEO

Per 1 januari 2017 heeft VEO een nieuwe verenigingsstructuur. Professionals in het CE werkveld kunnen lid worden van VEO en er is voorzien in de mogelijkheid van een geassocieerd lidmaatschap. Hierdoor kan VEO het werkveld nog beter vertegenwoordigen.

Door de ledenvergadering is een wijziging van de Regeling lidmaatschapsvoorwaarden vastgesteld en zijn de aanmeldingsformulieren opgesteld voor leden en geassocieerde leden. VEO nodigt u van harte uit om lid of geassocieerd lid te worden! Neem voor vragen contact op met het secretariaat.

Meer informatie over VEO lidmaatschap en contributie 

Deelname aan de VEO Bommenkaart

De VEO Bommenkaart staat sinds 23 februari 2017 online en is op 6 april feestelijk gepresenteerd tijdens de jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE.

Tijdens de ledenvergadering van 8 mei jl. is de 'Regeling deelname Bommenkaart' vastgesteld. Dit betekent dat WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven die (nog) geen lid zijn van VEO onder voorwaarden kunnen deelnemen aan de VEO Bommenkaart en hun data delen.

Meer informatie over deelname aan de VEO Bommenkaart


BZK stelt Werkgroep in voor advies over inrichting Normenkader CE en Kenniscentrum

De Meicirculaire Gemeentefonds 2017 is door de Minister van BZK gepubliceerd. De Bommenregeling blijft voorlopig ongewijzigd. In de circulaire wordt medegedeeld dat BZK een werkgroep instelt om advies te geven over de wijze waarop het Kenniscentrum en het Normenkader CE gestalte kunnen krijgen. Dat sluit aan bij de breed gedragen oproep tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst op 6 april 2017. Deze oproep is door onze onafhankelijke voorzitter, Hans Oosters, ingebracht in het overleg met het Ministerie. De werkgroep zal de adviezen van partijen, waaronder de Position Paper van VEO, betrekken bij haar advies.
Lees hier de tekst over de Bommenregeling in de Meicirculaire

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief