banner.jpg

Nieuwsbrief juli 2014

Position paper certificatieplicht OCE en deelgebieden WSCS-OCE

Er bestaat inmiddels ruim 7 jaar ervaring met de opsporing van CE door gecertificeerde bedrijven. Een goed moment om terug- en vooruit te kijken naar de reikwijdte en werkingssfeer van het WSCS-OCE en de certificatieplicht in het Arbobesluit. 


Hierover is de achterliggende maanden binnen de VEO nagedacht. De resultaten staan in de "Position paper certificatieplicht OCE en deelgebieden in WSCS-OCE". De belangrijkste conclusies zijn:  


De certificatieplicht voor OCE in het Arbobesluit geldt nu alleen voor het opsporen van CE. Volgens VEO is er aanleiding om de certificatieplicht uit te breiden met vooronderzoek en PRA.


Het uitvoeren van een vooronderzoek en PRA vereist een multidisciplinaire en methodische aanpak, waarin de risico's integraal, deskundig en gefundeerd worden afgewogen. Het WSCS-OCE voorziet in de onderzoeksmethode daarvoor. Door de certificatieplicht uit te breiden met vooronderzoek en PRA wordt een adequate uitvoering van dit onderzoek geborgd. Dat is in het belang van de openbare orde en (arbo)veiligheid en doelmatige aanpak van het CE vraagstuk.


VEO stelt voor om een apart deelgebied in te stellen voor vooronderzoek en PRA, zodat deze werkzaamheid afzonderlijk gecertificeerd kan worden.


Gezien de ontwikkelingen in het 'opsporingsproces' de achterliggende jaren, is het een goed moment om een apart deelgebied te maken voor vooronderzoek en PRA. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de ontwikkelingen in de markt en dat zal ruimte geven aan specialismevorming in het werkveld en uiteindelijk bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden binnen het OCE werkveld.


Vervolgacties

De VEO zal deze position paper aanbieden aan het Ministerie van SZW met het verzoek om de certificatieplicht in het Arbobesluit te verbreden met vooronderzoek en PRA. Aan het Centraal College van Deskundigen OCE zal worden voorgesteld om in een volgende wijzigingsronde een apart deelgebied in te stellen voor vooronderzoek en PRA.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief