banner.jpg

Nieuwsbrief januari 2018


VEO stelt samen met opdrachtgevers model besteksbepalingen Opsporen Conventionele Explosieven op

Eén van de speerpunten van VEO is verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom het opsporen en veilig omgaan met Conventionele Explosieven. In dat kader is samen met enkele opdrachtgevers het initiatief genomen om een set van model besteksbepalingen inzake het opsporen van CE op te stellen. Opdrachtgevers en bestekschrijvers kunnen deze modelbepalingen gebruiken als brondocument bij het opstellen van bestekken en werkaanvragen.


In 2017 is hieraan gewerkt in een Overleggroep bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeentewerken Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en Arcadis (mede namens Rijkswaterstaat) en VEO. Besloten is om te starten met besteksbepalingen volgens de RAW-systematiek. Later kan dit worden uitgebreid naar modeldocumenten voor andere contractvormen. Optie is om uiteindelijk te komen tot besteksbepalingen in de Standaard RAW. Hierover wordt contact gelegd met CROW. Ook is een wens om een model werkaanvraag op te stellen voor Vooronderzoek en Risicoanalyse.


Een concept model besteksbepalingen Opsporen Conventionele Explosieven is beschikbaar voor een consultatieronde. Partijen in het werkveld worden opgeroepen om een reactie te geven. Dat kan door gebruikmaking van de onderstaande commentaartabel. Alleen op deze wijze ingebrachte reacties worden in behandeling genomen. Een reactie kan worden gegeven tot uiterlijk 22 februari 2018.


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief