banner.jpg

Nieuwsbrief December 2018


VEO Netwerkbijeenkomst CE op 8 april 2019

VEO organiseert op maandag 8 april 2019 haar jaarlijkse Netwerkbijeenkomst CE in Expo te Houten.  U bent van harte welkom! 


Tijdens de Netwerkbijeenkomst informeren wij u over de actuele ontwikkelingen rondom Vooronderzoek, Risicoanalyse en Opsporing van Conventionele Explosieven (CE). Dit keer zal de Netwerkbijeenkomst bestaan uit een plenair deel met presentaties van (gast)sprekers over actuele ontwikkelingen op CE-gebied en uit presentaties/workshops in parallelsessies. In de parallelsessies komen diverse inhoudelijke onderwerpen aan de orde. Hierover informeren wij u later. 

Begin volgend jaar maken wij het inhoudelijke programma en de gastsprekers bekend. U kunt rekenen op een informatieve en interessante bijeenkomst!


Bent u erbij? 

Via onderstaande link kunt u zich vanaf nu aanmelden voor de Netwerkbijeenkomst CE. De bijdrage is €75,00 excl. btw per deelnemer. We kunnen maximaal 200 deelnemers ontvangen. Dus meld u snel aan! Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. 

Wij ontmoeten u graag op 8 april 2019 in Expo te Houten!


AANMELDEN VOOR DE NETWERKBIJEENKOMST CE OP 8 APRIL 2019


Afbakening verdacht gebied

In een werkgroep van deskundigen van VEO leden is bijlage 3 van het WSCS-OCE met de richtlijnen voor het afbakenen van het verdachte gebied geëvalueerd. De resultaten staan in de conceptrapportage Evaluatie van de richtlijnen voor het afbakenen van het verdachte gebied


U kunt tot uiterlijk 21 januari 2019 uw reactie op deze conceptrapportage mailen aan info@explosievenopsporing.nl. Na verwerking van de reacties in de eindversie van het rapport zal deze worden aangeboden aan het Centraal College van Deskundigen OCE (CCvD-OCE). 


In het dossier Afbakening verdacht gebied vindt u een samenvatting van de resultaten van de evaluatie en het voorstel van de werkgroep. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief