banner.jpg

VEO publiceert visie over Normenkader CE

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016


In juni 2015 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een advies uitgebracht aan de Minister van BZK over de toekomst van de ‘bommenregeling’. De Rfv adviseert om de financiering van het opsporen van CE te beperken tot een ‘vangnet’ voor alleen situaties van excessieve kosten. Daaraan wordt door de Rfv de voorwaarde verbonden dat er een Normenkader CE komt.


De VEO onderschrijft dit advies. Door ons is de achterliggende jaren meermaals gepleit voor een door de (Rijks)overheid vastgesteld normenkader voor het beoordelen van de risico’s van Conventionele Explosieven (CE). Als belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor Conventionele Explosieven denken wij graag actief mee over de concrete invulling van een Normenkader CE. Daarom is de Position Paper Contouren van een Normen Kader CE opgesteld en aangeboden aan de Minister van BZK.


Alhoewel er de nodige initiatieven zijn rondom dit thema, staat het nadenken over een landelijk normenkader nog in de startblokken. Het is van belang om de verdere gedachtevorming nu met de betrokken partijen gezamenlijk op te pakken. Wij hebben de Minister van BZK gevraagd daarin nu snel initiatief te nemen.


Klik hier voor de Position Paper

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief