banner.jpg

Nieuwsbrief december 2013

Geslaagde VEO netwerkbijeenkomst op 13 november 2013

Op een karakteristieke locatie en onder een mooi najaarszonnetje vond op 13 november jl. de netwerkbijeenkomst van de VEO plaats. Er werd terug- en vooruitgekeken op het activiteitenprogramma van de VEO. Er was ruime gelegenheid voor het uitwisselen van onderlinge contacten. Klik hier voor een kort verslag.

   
Inspectie SZW: werken stilgelegd vanwege CE in de grond

Inspectie SZW heeft inspecties uitgevoerd op locaties waar in de grond gewerkt werd, waarbij onder andere is gekeken naar explosieven in de grond. Aldus Inspectie zijn in opvallend veel gevallen zware explosieven aangetroffen, terwijl vooraf bekend was dat het gebied CE verdacht was. Klik hier voor meer informatie.


Rijkswaterstaat stelt Kader Conventionele Explosieven vast

Het Kader biedt de verantwoordelijke rolhouders binnen Rijkswaterstaat ondersteuning bij het omgaan met CE in projecten.Met het Kader CE wordt een uniforme werkwijze in projecten en een uniform beoordelingskader geboden. Het Kader hanteert onder andere als uitgangspunt dat in projecten waar grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd altijd een vooronderzoek wordt uitgevoerd. Het vooronderzoek wordt volgens het Kader aanbesteed aan een bedrijf dat is gecertificeerd volgens deelgebied A van het WCSC-OCE. Klik hier voor het Kader CE van Rijkswaterstaat.
 

Definitieve rapportage evaluatie VTVS

In juli jl. is het werkveld geïnformeerd over het concept rapport van de evaluatie van de eisen gesteld aan de VTVS, door de Commissie Technische Eisen van de VEO. Klik hier voor het definitieve rapport zoals aangeboden aan het CCvD-OCE.


Wij wensen u fijne dagen en een succesvol en veilig 2014!!!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief