banner.jpg

Nieuwsbrief december 2012 

Trillingen in CE verdacht gebied

Er bestaat regelmatig discussie en onduidelijkheid over de vraag welk trillingsniveau binnen CE verdacht gebied aanvaardbaar is, in relatie tot het risico van het ongewenst tot werking komen van CE.


Daarbij is aan de orde welke (veiligheid)afstand moet worden aangehouden bij heiwerkzaamheden in CE verdacht gebied (blindgangers van afwerpmunitie).


Op basis van een richtlijn van de EOD(D) uit 1990 wordt vaak een veiligheidsafstand van 10 meter aangehouden. In recent onderzoek is door TNO echter een veiligheidsafstand van 50 meter geadviseerd.

Onduidelijkheid over de te hanteren veiligheidsafstand is uiteraard geen wenselijke situatie. Op initiatief van de VEO is daarom overleg gevoerd met stakeholders met als streven om te komen tot een landelijk norm voor trillingen in CE verdacht gebied. TNO is gevraagd om hiervoor een onderzoeksvoorstel te schrijven. Medio januari 2013 vindt vervolgoverleg plaats.

VEO zal hierover zo nodig ook met (andere) opdrachtgevers en de (rijks)overheid in contact treden en haar eerdere pleidooi herhalen om met betrokkenen tot een landelijke risiconormering voor CE te komen. Het werkveld zal over de ontwikkelingen worden geïnformeerd.

Binnen de VEO is besproken hoe de komende tijd met de recente inzichten moet worden omgegaan. In de notitie "Trillingen in CE verdacht gebied" (2VEO-LVE.05264.V) wordt daarop nader ingegaan.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief