banner.jpg

Nieuwsbrief april 2013

Handreiking vooronderzoek

BRL-OCE versus WSCS-OCE

Op 1 juli 2012 is het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (hierna WSCS-OCE) van kracht geworden. Het WSCS-OCE bevat onder andere een gewijzigde methode voor het uitvoeren van vooronderzoeken.


Door het werkveld wordt regelmatig de vraag gesteld wat de gewijzigde methode vooronderzoek, zoals opgenomen in het WSCS-OCE, voor een gevolgen heeft voor de vooronderzoeken die zijn uitgevoerd onder de vigeur van de thans vervallen Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (hierna BRL-OCE).

Naar aanleiding daarvan is door de Vereniging voor Explosieven Opsporing (hierna VEO) een korte handreiking opgesteld. De handreiking is een hulpmiddel voor opdrachtgevers en andere betrokkenen om te bepalen of er in een concrete situatie, waarin een vooronderzoek is uitgevoerd vóór juli 2012, aanleiding is tot een aanvullend vooronderzoek.

Het concept van deze handreiking is besproken in de Commissie Vooronderzoek & Risicoanalyse van de VEO, waarin ook derde betrokkenen zitting hebben. Verder is het concept voorgelegd aan de Inspectie SZW en die heeft bericht geen inhoudelijke opmerkingen te hebben. De handreiking is informatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Klik hier voor de Handreiking vooronderzoeken BRL-OCE versus WSCS-OCE (3VEO-VOO.05667.V).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief