banner.jpg

Nieuwsbrief april 2013 (02)

Overleggroep Rotterdam, Zwolle, Prorail, EODD en VEO

Position Paper trillingen in CE verdacht gebied   

In onze nieuwsbrief van december 2012 hebben wij u geïnformeerd over de onduidelijkheid die is ontstaan over de aanvaardbaarheid van trillingen in CE verdacht gebied. Aansluitend daarop is over dit onderwerp overleg gevoerd in een overleggroep bestaande uit de bovengenoemde partijen.
 
De overleggroep heeft geconcludeerd dat het van belang is om wetenschappelijke onderzoek te doen naar de aanvaardbaarheid van trillingen in CE verdacht gebied. Een wetenschappelijk onderbouwde trillingsnorm is niet alleen uit veiligheidsoverweging van belang, maar kan ook bijdragen aan de doelmatigheid van het opsporen en ruimen van CE. Aan TNO is daarom gevraagd om hiervoor een onderzoeksvoorstel op hoofdlijnen op te stellen. Door de overleggroep is daarnaast een handreiking uitgewerkt voor de interim-periode waarin nog geen wetenschappelijk onderbouwde trillingsnorm beschikbaar is.
 
De position paper is toegezonden aan de belanghebbende partijen in het OCE werkveld. Belangrijke doelstelling van de position paper is om stakeholders bereid te vinden een financiële bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek, zodat uiteindelijk tot een goed onderbouwde trillingsnorm voor handelingen in CE verdacht gebied kan worden gekomen. Als voldoende belanghebbende partijen hiertoe bereid zijn, kan dit onderzoek gezamenlijk worden gefinancierd.


Klik hier voor de Position paper trillingen en de aanbiedingsbrief.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief