banner.jpg

Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten

In het WSCS-OCE was de bepaling opgenomen dat het projectplan voor de opsporing van CE moest worden goedgekeurd door de gemeente. Per 1 januari 2021 geldt het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Daarin is deze eis niet meer opgenomen. In bijlage 3 van het CS-OOO zijn “Richtlijnen van de EODD inzake communicatie” opgenomen, met de bepaling dat opsporingsprojecten moeten worden aangemeld bij de EODD en dat uit de aanmelding moet blijken dat “het bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid instemt met het uitvoeren van de opsporing”. 


VEO, het Platform Blindgangers en VNG hebben vastgesteld dat het zowel voor de opsporingsbedrijven als de gemeente onverminderd van belang is dat de gemeente vooraf het projectplan voor de opsporing beoordeelt op de revelante aspecten voor de openbare orde en veiligheid. In het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten hebben deze partijen een aantal procedure afspraken gemaakt over de beoordeling van het projectplan door de gemeente. 


Het convenant geeft een win-win situatie. Voor de opsporingsbedrijven is duidelijk welke procedure de gemeente hanteert bij het beoordelen van het projectplan en de beoordelingstermijn. De gemeente heeft de zekerheid dat projectplannen vooraf ter beoordeling worden voorgelegd. Zie voor de procedureregels het convenant.  


Het Platform Blindgangers en de VEO gaan de komende tijd nog een aantal zaken verder uitwerken (zie artikel 7). Over een halfjaar vindt een eerste evaluatie plaats. 


Het convenant wordt toegepast door leden van VEO en leden van het Platform Blindgangers. In de bijlage bij het convenant kunt u zien welke gemeenten en bedrijven het convenant toepassen. Ook niet leden kunnen zich aan het convenant conformeren. Stuur daarvoor een mail naar info@explosievenopsporing.nl en dan wordt contact met u gelegd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief