banner.jpg

VEO Netwerkbijeenkomst 2024


Woensdag 19 juni 2024 organiseert VEO haar jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst. Tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst staan de ontwikkelingen in het OO-werkveld centraal. Naast het opdoen van kennis over de actuele ontwikkelingen in het OO-werkveld is er tijdens het programma volop ruimte om te netwerken.


Hoofdspreker tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst is Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast zijn er diverse parallelsessies waarin aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen.

Datum en tijd

Datum: 19 juni 2024
Starttijd: 9.30 uur
Eindtijd: 16.00 uur

Locatie

Partycentrum de Lockhorst
Sportlaan 1 

Sliedrecht

Programma VEO Netwerkbijeenkomst

9.00 uur         Inloop en netwerken
9.30 uur Opening door dagvoorzitter Jan van Belzen, onafhankelijk voorzitter VEO
10.00 uur
Presentatie door Arjen Littooij, directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
11.00 uur Pauze en netwerken
11.30 uur
Interactieve parallelsessie
12.15 uur Lunch en netwerken
13.15 uur Interactieve parallelsessie
14.00 uur Plenaire afsluiting
14.30 uur Hapje en drankje en netwerken

Kosten

€ 75,00 (excl. btw)


Aanmelden

Kosteloos annuleren kan tot twee weken vooraf. Het is mogelijk een vervanger te sturen.

Interactieve parallelsessies

Tijdens de VEO Netwerkbijeenkomsten worden diverse interactieve parallelsessies georganiseerd waarin de aanwezigen informatie ontvangen en in gesprek gaan over de volgende onderwerpen:

1. Position Paper Duiding OO-cijfers door: Roy Blokvoort (Expload)

Regelmatig wordt er met cijfers gestrooid over de effectiviteit van explosievenopsporing. 90 procent van de explosieven zouden ‘spontaan’ worden aangetroffen. En bij 90 procent van de opsporingsacties zijn ‘onnodig’, omdat er geen explosieven worden aangetroffen. De discussie over de effectiviteit van explosievenopsporing is niet nieuw. Voor opdrachtgevers is het storend wanneer consequent geen explosieven worden aangetroffen bij opsporingsacties. Ook opsporingsbedrijven doen graag nuttig werk. Het detecteren van eerder geroerde bodemblagen hoort daar bijvoorbeeld niet bij. Om de cijfers van context te voorzien, heeft de VEO een Position Paper geschreven. Kloppen de cijfers? Waar komen deze cijfers vandaan? In welk perspectief dienen de cijfers te worden bekeken? En de belangrijkste vraag: hoe kan worden voorkomen dat opsporing wordt ingezet voor projecten waar dit niet nodig is?  

Tijdens deze parallelsessie gaan we hierover met elkaar in gesprek.


2. Ruiming blindganger Claes de Vrieselaan 27 Rotterdam. Een proportionele aanpak of niet? door Joost Martens (gemeente Rotterdam)

Als alles volgens planning verloopt zal eind mei 2024 de ruiming van een niet ontplofte vliegtuigbom aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam zijn afgerond. Om deze blindganger te kunnen ruimen moesten wel eerst drie panden worden gesloopt. Waarom nam de gemeente Rotterdam in 2017 dat besluit en zouden ze dat met de kennis van nu weer zo doen?
Tijdens de parallelsessie zal het besluitvormingsproces en de uitvoering van dit bijzondere project worden toegelicht en de mening van de aanwezigen realtime gepeild.


3. Actualiteiten CS-VROO en CS-OOO door:

Begin maart 2024 heeft het CCvD-OO de versie 2024-01 van het CS-VROO vastgesteld. In deze versie zijn de eisen voor Risicoanalyse toegevoegd en zijn enkele wijzigingen van de deskundigheidseisen doorgevoerd. Deze wijzigingsversie van het CS-VROO is per 1 mei 2024 van kracht. Medio februari 2024 heeft het CCvD-OO het wijzigingsvoorstel CS-OOO vastgesteld en deze aan het ministerie van SZW voorgelegd. De verwachting is dat het nieuwe CS-OOO op 1 oktober 2024 in de Staatcourant wordt gepubliceerd waarna deze per 1 januari 2025 in werking treedt. 

Tijdens deze parallelsessie wordt een toelichting gegeven op de actuele ontwikkelingen rondom het CS-VROO en het CS-OOO en de betekenis hiervan in de praktijk en is er ruime gelegenheid voor het uitwisselen van praktijkervaringen. 

4. Het belang van validatie van detectietechnieken door: Hugo Hillen (Heijmans) en Didier Meisner (Euroradar)

Detectie en scantechnieken vormen een wezenlijk onderdeel van ons specialisme in de procesgang van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. De behoefte van onze opdrachtgevers om te weten wat we wel en niet kunnen, is een hele legitieme vraagstelling. Echter, met enkel het valideren van het detectiegereedschap kun je het specialisme niet vangen in een spreadsheet. Als VEO willen we graag meer inzicht geven in het proces van validatie en een passen antwoord formuleren op de behoefte van onze opdrachtgevers. Het valideren van datadetectie biedt opsporingsbedrijven de mogelijkheid van kwaliteitsbeheersing te vergroten. 

Tijdens deze parallelsessie gaat het gesprek over het belang en gebruik van validatie van detectietechnieken. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan verticale afbakening.


5. Meer zicht op toevalsvondsten 
door: Jos van der Heijden (Kenniscentrum OO)

In opdracht van het Kenniscentrum OO wordt op basis van data van de EODD onderzoek gedaan door Antea naar het voorkomen van toevalsvondsten. Daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt in (hoofd)soorten munitie en bij welke processen toevalsvondsten worden gedaan. Het onderzoek maakt de EODD informatie inzichtelijk. Hiernaast wordt inzicht gegeven in de rollen en taken van gemeenten op het gebied van toevalsvondsten en diverse praktijkvoorbeelden hoe gemeenten hier invulling aan geven. Het helpt gemeenten een afweging te maken in de manier waarop zij met toevalsvondsten om willen gaan.
Tijdens deze parallelsessie nemen we de deelnemers mee in de resultaten van het onderzoek. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief