banner.jpg

Kennisuitwisselingsdag OO 2023


Vrijdag 1 december 2023 organiseerde VEO voor de zevende keer een Kennisuitwisselingsdag vóór en dóór mensen die werkzaam zijn in het OO-werkveld.


Het doel van de Kennisuitwisselingsdag was het delen van kennis. De Kennisuitwisselingsdag is een initiatief van VEO, maar iedereen in OO-werkveld werkzaamheden uitvoert die vallen onder de certificatieschema's CS-OOO en CS-VROO was welkom.

Plenaire sessie

Hans Nauta ging in zijn presentatie in op de V1-bombardementen en de vraag over wat er allemaal uit archieven gehaald kan worden.
Vanuit Stichting VOMES werd een presentatie verzorgd waarin een update gegeven wordt over de stand van zaken en ontwikkelingen van het CS-VROO en CS-OOO.


Interactieve parallelsessies

Tijdens de interactieve parallelsessie gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

1. Afbakeningsmethoden jachtbommenwerpers (CS-VROO) door: Corstiaan Prince (Saricon)

Tijdens deze sessie wordt een toelichting gegeven op Bijlage 02.02 (Afbakeningsmethoden jachtbommenwerpers) bij het CS-VROO-02.

2. Stand van zaken evaluatie 2 e tranche Registratieschema VOMES door: Erik Hoven (Stichting VOMES)
Tijdens deze sessie wordt een update gegeven op de resultaten van de werkveldanalyse en de voorgenomen wijziging van OO-deskundigheidseisen (evaluatie 2de tranche Registratieschema VOMES).


3. Proportionaliteit in de omgang met OO op zee door: Wino Snip (TenneT)

Voor de energietransitie installeert TenneT tot 2050

honderden kilometers kabel op zee. Op en in het zeebed worden daarbij zeer veel

potentiële OO aangetroffen. De omgang met die potentiële OO is één van de vele

arbeidsrisico’s van het werken op zee. Om het totaal aan arbeids-risico’s tot

een acceptabel minimum te beperken, heeft TenneT de afgelopen jaren de nodige

onderzoeken uit laten voeren. Onderdeel daarvan is een poging om de OO

gerelateerde risico’s te kwantificeren. In zijn presentatie zal Wino Snip de

uitkomsten van die studies bespreken en een doorzicht geven in de richting

waarin een proportionele aanpak van OO op zee zich aan het ontwikkelen is.

Deze sessie stond eerst aangeduid als Detectie van OO op zee (in het aanmeldingsformulier staat de 'oude' omschrijving vermeld)


4. Nut en noodzaak van validatie van detectietechnieken door: Hugo Hillen (Heijmans) en Didier Meisner (Euroradar)
Detectie en scantechnieken vormen een wezenlijk onderdeel van ons specialisme in de procesgang van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. De behoefte van onze opdrachtgevers om te weten wat we wel en niet kunnen, is een hele legitieme vraagstelling. Echter, met enkel het valideren van het detectiegereedschap kun je het specialisme niet vangen in een spreadsheet. Als VEO willen we graag meer inzicht geven in het proces van validatie en een passen antwoord formuleren op de behoefte van onze opdrachtgevers. 


5. Vliegtuigbergingen en het Nationaal Programma door: SOVB H.P.M. Schuncken (ministerie van Defensie)
Tijdens deze sessie staat het bergen van vliegtuigen op land en zee centraal.

6. Vooronderzoek offshore door: Michiel van Oers (T&A Survey) en Gunnar Möller (UXOIntelligence)

De grootschalige uitrol van windparken op zee, zorgt ervoor dat de Noordzee een zeer actief bouwgebied wordt. Bij bouwen horen OO-vooronderzoeken. Bij vooronderzoeken op land maken we veel gebruik van luchtfoto’s om gebieden te analyseren.

Maar op zee heb je hier weinig aan. Hierdoor is er op zee veel meer onzekerheid over het verdacht of onverdacht verklaren van gebieden. In deze sessie discussiëren we over het omgaan met deze onzekerheid en de kunst van het uitvoeren van goed offshore-vooronderzoek. 

Deze sessie wordt (gedeeltelijk) in het Engels gegeven.

7. Onderzoek na-conflictperiode - van uitgangspunt tot bestektekening door: Menno Ribbens (Expload)

Het onderzoek na-conflictperiode is voor onze branche een relatief nieuw gegeven. Natuurlijk namen we al langer eerder uitgevoerde werkzaamheden mee in risicoanalyses, maar dit is toch echt een vak apart.

In deze sessie kijken we naar het grootschalige onderzoek na-conflictperiode in de Rotterdamse haven en discussiëren we over de mate van diepgang die nodig is om bodemlagen onverdacht te verklaren. Kun je dit doen met uitgangspunten of hebben we de bestektekeningen nodig?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief