Hou mij op de hoogte over VEO en de VEO Bommenkaart

Toelichting op de VEO Bommenkaart

Via de VEO Bommenkaart kunt u voor een bepaalde locatie nagaan of daar Vooronderzoek en Opsporing is uitgevoerd. Zo ja, dan krijgt u informatie over de opdrachtgever en het type onderzoek. Voor meer informatie kunt u vervolgens contact opnemen met het bedrijf dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Deze webservice is een initiatief van VEO.


Volgens het WSCS-OCE worden de RD-coördinaten van de locatie van Vooronderzoek en Opsporing vastgelegd en wordt het onderzoeksgebied / opsporingsgebied weergegeven op een digitale kaart. De gecertificeerde bedrijven gebruiken daarvoor een geografisch informatiesysteem, veelal met ArcGIS. Deelnemers stellen hun informatie via een speciale webservice beschikbaar aan de VEO Bommenkaart.


Deelname aan de Bommenkaart door niet-leden

Ook CS-VROO gecertificeerde bedrijven die (nog) geen lid zijn van VEO kunnen onder voorwaarden deelnemen aan de VEO Bommenkaart en hun data delen. VEO heeft hiervoor de Regeling VEO Bommenkaart  opgesteld. Het aanmeldingsformulier vindt u als bijlage 1 bij deze Regeling. Na ontvangst van uw aanmeldformulier ontvangt u het datamodel voor de VEO Bommenkaart per e-mail.


Delen kaartlaag van de VEO Bommenkaart

Tegen een geringe vergoeding deelt VEO de kaartlaag van de VEO Bommenkaart met derden, zodat zij deze kaartlaag kunnen gebruiken in hun eigen GIS-toepassing. In de Regeling VEO Bommenkaart zijn de voorwaarden opgenomen voor het beschikbaar stellen van de kaartlaag van de VEO Bommenkaart en is als bijlage 2 het formulier ‘Verzoek delen kaartlaag VEO Bommenkaart’ opgenomen. 


Over de VEO Bommenkaart
De VEO Bommenkaart is gelanceerd op 23 februari 2017. Het gebruik van de VEO Bommenkaart is geheel voor eigen risico. De informatie in deze webservice wordt aangeleverd door deelnemers. VEO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de informatie.