Toelichting op VEO Bommenkaart


Via de VEO Bommenkaart kunt u voor een bepaalde locatie nagaan of daar Vooronderzoek en Opsporing is uitgevoerd. Zo ja, dan krijgt u informatie over de opdrachtgever en het type onderzoek. Voor meer informatie kunt u vervolgens contact opnemen met het bedrijf dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Deze webservice is een initiatief van VEO. 


Volgens het WSCS-OCE worden de RD-co√∂rdinaten van de locatie van Vooronderzoek en Opsporing vastgelegd en wordt het onderzoeksgebied / opsporingsgebied weergegeven op een digitale kaart. De gecertificeerde bedrijven gebruiken daarvoor een geografisch informatiesysteem, veelal met behulp van de software van ArcGIS. Deelnemers aan dit initiatief stellen deze informatie via een speciale webservice beschikbaar aan de VEO Bommenkaart.


Deelname aan de Bommenkaart door niet-leden

Ook WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven die (nog) geen lid zijn van VEO kunnen onder voorwaarden deelnemen aan de VEO Bommenkaart en hun data delen. VEO heeft hiervoor de Regeling deelname Bommenkaart opgesteld.


Datamodel bommenkaart

Voor de beschrijving van de bommenkaart klikt u hier  om het document te downloaden. Zodra u bent aangemeld via het aanmeldingsformulier in Bijlage 1 van de Regeling deelname Bommenkaart ontvangt u het datamodel voor de bommenkaart per mail. 


De Bommenkaart is gepubliceerd op 23 februari 2017 (zie Nieuwsbrief Februari 2017) en is feestelijk gepresenteerd tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst CE op 6 april 2017. De komende tijd worden de data in de Bommenkaart gecompleteerd door de deelnemers en vindt er overleg plaats met opdrachtgevers over de verdere gebruiksmogelijkheden.

Het gebruik van de VEO Bommenkaart is geheel voor eigen risico. De informatie in deze webservice wordt aangeleverd door deelnemers. VEO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de informatie.