banner.jpg

Nieuwsbrief mei 2014

Wijziging financieringsregeling OCE per 2015

Op 28 mei jl. heeft Minister Plasterk van BZK de "Meicirculaire Gemeentefonds 2014" gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de financieringsregeling voor OCE per 2015 zal gaan wijzigen. In de eerste plaats zal het onderscheid in de drie categorie├źn gemeenten verdwijnen. In de tweede plaats wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten. Dit betekent dat per 2015 alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% kunnen ontvangen door het indienen van een raadsbesluit en dat bijdragen per 2015 geen betrekking meer hebben op toekomstige kosten.  Zie voor meer informatie paragraaf 2.4.5 van de Meicirculaire.
   

VEO pleit bij Ministeries voor landelijk beleid rondom OCE

In een brief aan de Ministeries van BZK, SZW, Defensie en Veiligheid&Justitie is door de VEO gepleit voor landelijk beleid rondom een aantal OCE vraagstukken. In het bijzonder is aandacht gevraagd voor de rol die de Rijksoverheid kan spelen op het gebied van kennisontwikkeling en landelijke normering. Het pleidooi van VEO wordt met de betrokken departementen besproken. Klik hier voor de brief.
    

Wijzigingsversie WSCS-OCE in aantocht

Eind januari jl. is door het CCvD-OCE een wijzigingsversie van het WSCS-OCE vastgesteld. De VEO heeft op diverse onderwerpen belangrijke input geleverd. De concept wijzigingsversie ligt nu ter beoordeling bij het Ministerie van SZW. Planning is dat de wijzigingsversie oktober dit jaar of per 2015 van kracht zal worden. Zie voor meer informatie www.scve.nl.


VEO Activiteitenprogramma 2014

Op basis van het activiteitenprogramma voor 2014 lopen binnen de VEO diverse projecten en acties. Van de voortgang houden wij u op de hoogte.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief