banner.jpg

Nieuwsbrief maart 2018


VEO Netwerkbijeenkomst CE 9 april in Expo te Houten


Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE op maandag 9 april 2018 in Expo te Houten, waarover we u eerder reeds berichtten. Vanaf 12.00 uur is er een inlooplunch en we starten om 13.00 uur. Om 16.00 uur is er een afsluitende netwerkborrel.


Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de ontwikkelingen rondom Vooronderzoek, Risicoanalyse en Opsporing van Conventionele Explosieven (CE). Ook dit jaar bieden wij u een informatief en interactief programma met de volgende hoofdonderdelen:

  • Stand van zaken advies over Kenniscentrum CE, zoals aangekondigd in de Meicirculaire Gemeentefonds 2017
  • Ontwikkelingen rondom het omgaan met risico’s CE en proportionaliteit
  • Opsporing CE offshore: ontwikkelingen en uitdagingen
  • Informatiemarkt georganiseerd door leden van VEO
  • Veel ruimte voor netwerkcontacten


Meer informatie over het programma en de sprekers volgt in de komende weken. 

Kosten 
De VEO Netwerkbijeenkomst CE is ieder jaar weer een groot succes en het aantal deelnemers is de achterliggende jaren meer dan verdubbeld. Om dit belangrijke netwerkevenement ook de komende jaren te kunnen blijven organiseren, vragen wij een bijdrage van €75,00 exclusief BTW per deelnemer.


Wij zien u graag op 9 april in Houten!

Meld u aan voor de VEO Netwerkbijeenkomst CE

Volg VEO nu ook op social media


Vanaf nu kunt u VEO ook volgen via LinkedIn en Twitter. Deel deze uitnodiging voor de Netwerkbijeenkomst eenvoudig met uw netwerk.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief