banner.jpg

Nieuwsbrief juni 2016

Bommenregeling Gemeentefonds voorlopig ongewijzigd

Op 31 mei 2016 heeft Minister Plasterk van BZK de Meicirculaire 2016 Gemeentefonds aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin wordt ook ingegaan op de zogenoemde Bommenregeling. Op grond daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen van Conventionele Explosieven.


De Bommenregeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Voor de inhoud van de regeling wordt in de Meicirculaire 2016 opnieuw verwezen naar paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014.


Advies Rfv en Normenkader CE

In de Meicirculaire 2016 wordt toegelicht dat de financieringsregeling de komende tijd zal worden heroverwogen, naar aanleiding van het advies van de Raad voor de financiƫle verhoudingen (Rfv). In dat kader wordt door partijen momenteel nagedacht over de concrete invulling van een zogenoemd Normenkader CE.


Tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst in maart 2016 is uitgebreid stilgestaan bij het advies van de Rfv. In een VEO werkgroep wordt momenteel nagedacht over de mogelijke contouren van een normenkader. Daarover wordt afstemming gezocht met relevante stakeholders, zoals het Platform Blindgangers, en recent is hierover ook gesproken met het Ministerie van BZK.


Klik hier voor een notitie met de teksten uit de Meicirculaire 2016 inzake de suppletie-uitkering Bommenregeling. Op www.explosievenopsporing.nl/dossiers/financiering-gemeentefonds treft u meer achtergrondinformatie aan.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief