banner.jpg

Nieuwsbrief juli 2013

Update dossiers en commissies 

Concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA)

In de Commissie Vooronderzoek & risicoanalyse van de VEO is de achterliggende tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een concept methode voor de Projectgebonden Risicoanalyse (PRA). Naast vertegenwoordigers van VEO leden is daarbij een aantal derdedeskundigen betrokken geweest. Betrokkenen in het werkveld worden in de gelegenheid gesteld omtot vrijdag 30 augustus a.s. te reageren op het concept. Klik hier voor meer informatie


Evaluatie eisen VTVS

Door de Commissie Technische Eisen van de VEO zijn de eisen uit bijlage 6 van het WSCS-OCE betreffende de Voorziening voor het Tijdelijk Veilig Stellen van de Situatie (VTVS) geëvalueerd. Op basis daarvan zal aan het Centraal College van Deskundigen OCE worden voorgesteld om deze bijlage aan te passen.  Klik hier voor de rapportage.


Overleggroep trillingen in CE verdacht gebied

In de nieuwsbrief april 2013 (02) is bericht over de Position paper trillingen in CE verdacht gebied. De paper is breed uitgezet onder de OCE stakeholders met verzoek om participatie. De respons wordt eind augustus besproken in de Overleggroep. Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard nog steeds melden bij het VEO secretariaat.
    

Gedragscode en geschillenregeling OCE

Door de ledenvergadering is een Gedragscode en Geschillenregeling OCE vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de verdere invulling daarvan, waaronder het instellen van een Geschillencommissie OCE. Na de zomerperiode volgt hierover nader bericht.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief