banner.jpg


Programma VEO Netwerkbijeenkomst CE 8 april 2019


12.00         Inlooplunch
13.00 Plenaire opening door dagvoorzitter Hans Oosters
13.15 Interactieve parallelsessie (1)
14.00 Pauze
14.30 Interactieve parallelsessie (2)
15.15 Interactieve parallelsessie (3)
16.00 Plenaire afsluiting en afscheid van Hans Oosters als voorzitter VEO
16.15 Netwerkborrel


Interactieve parallelsessies

Het programma bestond uit drie rondes met interactieve parallelsessies. In deze parallelsessies zijn de onderstaande vijf onderwerpen aan bod gekomen:  

1.

Concept Richtlijnen afbakening verdacht gebied 
Een werkgroep van deskundigen van VEO leden heeft bijlage 3 van het WSCS-OCE met de richtlijnen voor het afbakenen van het verdachte gebied geĆ«valueerd. De resultaten hiervan leest u in de concept rapportage Evaluatie van de richtlijnen voor het afbakenen van het verdachte gebied. Tijdens de parallelsessie gaan wij met u in gesprek over deze rapportage, de reacties uit de consultatieronde en het vervolg.

2.

Afwegingskader trillingen in CE verdacht gebied
Er is veel onduidelijkheid over de vraag welk trillingsniveau binnen een CE verdacht gebied aanvaardbaar is, in relatie tot het risico van het ongewenst tot werking komen van CE. In 2015 en 2016 heeft TNO hier wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. TNO beveelt vervolgonderzoek aan om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwde normstelling. Dat onderzoek heeft (nog) niet plaatsgevonden. Nu een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, moet in de praktijk op basis van beschikbare kennis en praktijkervaring worden gehandeld. Om daarbij te helpen hebben praktijkdeskundigen onder de leden van de VEO een afwegingskader ontwikkeld. In deze parallelsessie wordt het afwegingskader gepresenteerd en met u besproken.

3. Wijziging WSCS-OCE en invoering vrijwillig Certificaat Vooronderzoek & Risicoanalyse
In 2019 zal naar verwachting het gewijzigde WSCS-OCE worden ingevoerd en vervallen de eisen aan het vooronderzoek. VEO pleit ervoor om dan snel het vrijwillige Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse CE in te voeren. Tijdens deze parallelsessie praten we u bij over de belangrijkste wijzigingen in het WSCS-OCE en bespreken we hoe om te gaan met de overgangssituatie en de invoering van het nieuwe certificatieschema voor Vooronderzoek en Risicoanalyse.
4. Model besteksbepalingen OCE
Een Overleggroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeentewerken Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf, Arcadis (mede namens Rijkswaterstaat) en enkele leden van de VEO heeft een Model Besteksbepalingen Opsporen van Conventionele Explosieven opgesteld. Opdrachtgevers en bestekschrijvers kunnen deze modelbepalingen gebruiken als brondocument bij het opstellen van bestekken en werkaanvragen. In deze parallelsessie bespreken we de ervaringen met deze modelbepalingen in de praktijk.
5. Data uitwisselen (Bommenkaart) en databeheer
Bij vooronderzoek en risicoanalyse speelt de beschikbaarheid en het analyseren van data een belangrijke rol. In de branche wordt veel data verzameld. Een actueel thema is welke kansen er liggen voor het meer systematisch verzamelen en analyseren van data en het delen van kennis daarover. In deze parallelsessie wordt hierover nagedacht. Ook komen de ervaringen met de VEO Bommenkaart aan de orde.Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief