banner.jpg

Technische eisen

In de bijlagen 4, 5 en 6 bij het WSCS-OCE zijn technische eisen opgenomen.
 
Materieel eisen (bijlage 4)
In het WSCS-OCE staat dat het materieel dat wordt ingezet bij het laagsgewijs ontgraven en bij munitiescheiding moet voldoen aan de eisen in bijlage 4. De daarin opgenomen eisen zijn overgenomen uit de thans vervallen Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven (Staatscourant 23 december 2002, nummer 247). 
 
Eisen beschermende maatregelen (bijlage 5)
Er is momenteel geen eenduidige norm beschikbaar voor het treffen van beschermende maatregelen voor de omgeving bij het benaderen van CE. Op dit moment worden beschermende maatregelen op projectniveau vastgesteld in overleg met de gemeente, de opdrachtgever, de EODD en andere betrokkenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van richtlijnen die worden gehanteerd door het ministerie van Defensie.
 
Voorziening Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie (bijlage 6)
In bepaalde situaties is het noodzakelijk om een aangetroffen Conventioneel Explosief te verplaatsen naar een Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie. In de bijlagen 6 van het WSCS-OCE zijn eisen inzake de VVTS opgenomen. Deze eisen zijn met de wijziging van het WSCS-OCE per juli 2016 integraal gewijzigd. In het kader van de werkvoorbereiding wordt conform het WSCS-OCE in overleg met de gemeente vastgesteld of de opslagvoorziening, gelet op de specifieke omstandigheden, omgevingsvergunningplichtig is.


Ga terug naar WSCS-OCE.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief