banner.jpg

SCVE en CCvD-OCE

Het WSCS-OCE maakt onderdeel uit van het stelsel van wettelijke certificatie conform het Arbobesluit. Binnen dit stelsel werken betrokken sectoren de globale wettelijke eisen zelf uit in werkveldspecifieke certificatieschema's. Hieronder een korte toelichting op de beheersstructuur van dit certificatiestelsel. Zie voor meer informatie ook www.scve.nl.
 
Centraal College van Deskundigen
Het CCvD is verantwoordelijk voor het opstellen van een certificatieschema. In het CCvD moeten alle belanghebbende partijen op een evenwichtige manier zijn vertegenwoordigd. Het CCvD is de plaats waar de deskundigen op een bepaald werkveld elkaar ontmoeten en gezamenlijk de eisen en richtlijnen voor hun werkveld uitwerken in werkveldspecifieke certificatieschema's.
 
Beheersstichting

Het CCvD is ondergebracht in een beheersstichting. Beheerstichtingen zijn private stichtingen die in een bepaalde sector de wettelijke schema's voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema's beheren. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle bestuurlijke en organisatorische zaken en toetst of de juiste procedures zijn doorlopen bij de totstandkoming van een schema. Het CCvD is verantwoordelijk voor het opstellen van de schema's. De beheersstichting sluit een convenant met het ministerie.
 
Goedkeuring certificatieschema door SZW
Een certificatieschema wordt door de beheersstichting aangeboden aan de Minister van SZW, die na goedkeuring het certificatieschema opneemt in een bijlage van de Arboregeling. Het certificatieschema heeft dan kracht van wet.
 
Klik hier voor meer algemene informatie over het certificatiestelsel binnen de arboregelgeving (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).


Ga terug naar WSCS-OCE.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief