banner.jpg

Deskundigheid van personeel

In het WSCS-OCE zijn eisen opgenomen inzake de personele deskundigheid van de bij de opsporing van Conventionele Explosieven betrokken personen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende vier deskundigheidsniveaus:

  • Basiskennis OCE;
  • Assistent OCE-deskundige;
  • OCE-deskundige;
  • Senior OCE-deskundige.

 
In het WSCS-OCE staat uitgebreid beschreven wie (eind)verantwoordelijk is voor de diverse procesfasen. Ook zijn criteria gesteld aan de aanwezig- en beschikbaarheid van de deskundigen tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden en het verrichten van handeling. Iedereen die op de projectlocatie aanwezig is dient tenminste te beschikken over het deskundigheidsniveau Basiskennis OCE. Een uitzondering hierop is het betreden van de projectlocatie onder begeleiding van ten minste een Assistent OCE-deskundige.
 
In bijlage 2 van het WSCS-OCE zijn de eindtermen voor de verschillende deskundigheidsniveaus opgenomen. Het gecertificeerde bedrijf dient te waarborgen dat personeel (eigen en van derden) hieraan voldoet. Het personeel moet hiervoor in het bezit zijn van een certificaat dat wordt afgegeven op basis van een examen. Volgens het WSCS-OCE kan dat plaatsvinden door een bedrijfsinterne examenstructuur of door een examen dat is afgegeven door een erkende examenorganisatie. Een certificaat is drie jaar geldig.
 
De leden van de Vereniging voor Explosieven Opsporing hebben zich in 2006 unaniem uitgesproken voor een centrale vorm van deskundige en onafhankelijke examinering. Dit is van groot belang voor de kwaliteit en veiligheid van het opsporen van Conventionele Explosieven. Ten behoeve daarvan is de Stichting Examinering OCE is opgericht.


Ga terug naar WSCS-OCE.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief