banner.jpg

Begeleiding onderzoek in OCE verdacht gebied

Paragraaf 6.7 van het WSCS-OCE bevat praktisch toepasbare eisen voor de begeleiding van onderzoekswerkzaamheden in CE verdacht gebied.
 
Concreet betreft het de begeleiding van onderzoeksbureaus die milieukundig, archeologisch en of geofysisch veldwerk in CE verdacht gebied verrichten en in het kader daarvan boringen, peilbuizen en/of sonderingen plaatsen.
 
De begeleiding vindt plaats door een gecertificeerd opsporingsbedrijf (deelgebied A). De begeleiding heeft tot doel om de onderzoekswerkzaamheden veilig te verrichten, namelijk dat wordt geborgd dat geen boringen/sonderingen worden geplaatst op plaatsen waar mogelijk een CE ligt.
 
Het gecertificeerde bedrijf dient daarvoor een speciale procedure te hebben waarin invulling wordt gegeven aan het bepaalde in paragraaf 6.7 van het WSCS-OCE.


Ga terug naar WSCS-OCE.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief