banner.jpg

WSCS-OCE

Voor het opsporen van CE geldt op grond van het Arbobesluit een certificatieplicht. Klik hier voor meer informatie over de wettelijke grondslag daarvan.


Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het zogenoemde Werkveldspecifieke certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 


Het WSCS-OCE is opgenomen als bijlage XII van de Arboregeling. De vigerende versie van het WSCS-OCE kan worden gedownload op www.wetten.nl. Ga rechtstreeks naar de integrale tekst via: WSCS-OCE, bijlage XII Arbeidsomstandighedenregeling.


Het Certificatieschema is laatst gewijzigd in juli 2016. Klik hier voor de publicatie van deze wijziging in de Staatscourant. In de Nieuwsbrief JULI 2016 is het werkveld hierover door ons ge├»nformeerd. Zie voor meer informatie ook www.scve.nl


Het WSCS-OCE bevat de proceseisen voor vooronderzoek en opsporing van CE. Klik hieronder voor een thematische toelichting op de eisen in de WSCS-OCE.


Vooronderzoek
Opsporingsproces
Deelgebieden voor certificatie
Deskundigheid van personeel
Technische eisen (bijlagen bij WSCS-OCE)
Eisen aan de bedrijfsorganisatie
Begeleiding onderzoek in OCE verdacht gebied


Het beheer van het WSCS-OCE is ondergebracht bij de Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE). Klik hier voor meer informatie over de certificatiestructuur. Op www.scve.nl vindt u meer informatie over de certificatiestructuur en kunnen diverse documenten worden gedownload.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief