banner.jpg

Afwegingskader trillingen in CE verdacht gebied

Er is onduidelijkheid over de vraag welk trillingsniveau binnen een CE verdacht gebied aanvaardbaar is, in relatie tot het risico van het ongewenst tot werking komen van afwerpmunitie. In 2015 en 2016 heeft TNO hier wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. TNO beveelt vervolgonderzoek aan om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwde normstelling. Dat onderzoek heeft echter (nog) niet plaatsgevonden. VEO pleit onverminderd voor vervolgonderzoek om tot deze wetenschappelijke onderbouwing te komen. 


Nu een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, moet in de praktijk op basis van beschikbare kennis en praktijkervaring worden gehandeld. Dat is een onwenselijke situatie en leidt tot onduidelijkheid en discussie. Er is dringend behoefte aan een eenduidig en breed gedragen afwegingsmodel, gebaseerd op de beschikbare kennis en praktijkervaring. Daarom hebben praktijkdeskundigen onder de leden van de VEO een Afwegingskader Trillingen in CE (afwerpmunitie) verdacht gebiedontwikkeld. Dit afwegingskader is afgestemd met andere stakeholders. 


Het afwegingskader gaat over trillingen in de bodem die worden overgedragen op het bomlichaam en daardoor uiteindelijk kunnen inwerken op de ontsteker. Het afwegingskader heeft geen betrekking op zetting of verschuiving van de bodem die kunnen leiden tot wijzigen van de positie van het bomlichaam en de mogelijke gevolgen daarvan.  De werkgroep beziet of in een volgende versie het afwegingskader hiermee kan worden uitgebreid. 


Het Afwegingskader Trillingen in CE (afwerpmunitie) verdacht gebied (versie april 2019) is gepresenteerd en besproken tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst CE 2019 in Houten. 


Achtergrondinformatie TNO onderzoeken

In 2015 en 2015 heeft TNO onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en de Gemeente Rotterdam en medegefinancierd door de gemeente Zwolle en Lingewaard. Er is een Begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de EODD, de gemeente Rotterdam en Zwolle, Pro Rail en de VEO. Dit heeft geleid tot de volgende drie rapporten:

Lees meer over het onderzoek van TNO, de samenvatting van de onderzoekresultaten en de aanbevelingen voor vervolgstappen. 


Documenten

Afwegingskader Trillingen in CE (afwerpmunitie) verdacht gebied

TNO 2016 R10769 Ontsteker trilexperiment

TNO 2016 R10011 Verhouding tussen trilling in de bodem en in een vliegtuigbom

TNO 2015 R10074 Inventarisatie van WOII vliegtuigbom ontstekers in NL bodem

Position paper trillingen in CE verdacht gebied (3VEO-VOO.05999.R) 

Aanbiedingsbrief position paper (3VEO-VOO.06037.B) 
Trillingen in CE verdacht gebied (2VEO-LVE.05264.V), VEO, december 2012 
Analyse en advies met betrekking tot potentiĆ«le WOII blindgangers in de Zwolse wijk Holtenbroek, TNO rapport 2012 R10104/3 d.d. 7 juli 2012 
Gevoeligheid van UneXploded Ordnance voor grondtrillingen, TNO memorandum 12EM/712 d.d. 5 juli 2012 
IFCO-rapport en EOD-richtlijn op te vragen bij EODD

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief