banner.jpg

Projectgebonden risicoanalyse

In 2012 is op initiatief van de VEO de methode voor het uitvoeren van de Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) beschreven. Dat is gedaan in de Commissie Vooronderzoek & risicoanalyse van de VEO, die voor deze actie is uitgebreid met een aantal derden (Platform Blindgangers, Pro Rail en een vertegenwoordiger van OCE adviseurs).


De PRA omvat de “risicoanalyse voor het toekomstige gebruik van het verdachte gebied” (zie paragraaf 6.5.3 van het WSCS-OCE). Deze risicoanalyse ziet dus niet op het proces van opsporen, maar op de risico’s van de aanwezigheid van CE in een verdacht gebied (op basis van vooronderzoek) in relatie tot het toekomstige gebruik c.q. de toekomstige functie van dat gebied.

 
Medio 2013 is de concept methode PRA door de VEO gepubliceerd voor een consultatieronde. De eindversie van de methode PRA is vervolgens in november 2013 aangeboden aan het Centraal College van Deskundigen OCE (CCvD-OCE). Aan het CCvD-OCE is verzocht om de methode voor de PRA op te nemen in het WSCS-OCE.


Dat verzoek is door het CCvD-OCE overgenomen en verwerkt in het wijzigingsvoorstel WSCS-OCE. Deze wijzigingsversie is begin 2014 aangeboden aan het Ministerie van SZW. Het Ministerie van SZW heeft echter besloten dat de uitgewerkte methode voor de PRA niet in het wettelijk verplichte WSCS-OCE zal worden opgenomen, aangezien de certificatieplicht in het Arbobesluit zich beperkt tot alleen het opsporen van CE. Zie voor meer informatie daarover www.scve.nl.


De komende tijd wordt door betrokkenen in het werkveld daarom gewerkt aan een apart certificatieschema voor Vooronderzoek en PRA. Om een beeld te krijgen van de methode voor de PRA kunt u nog steeds de eindversie van november 2013 raadplegen. Door de ledenvergadering van de VEO is overigens besloten dat leden van de VEO deze versie vooralsnog hanteren bij het uitvoeren van PRA's.

Eindversie methode PRA zoals door VEO aangeboden aan het CCvD-OCE (3VEO-CER.07024.V, november 2013).

Concept methode en toelichtende oplegnotitie (3VEO-VOO.06301.N, juli 2013).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief