banner.jpg

Terugblik op Kennisuitwisselingsdag CE 13 november 2017

VEO heeft op maandag 13 november 2017 voor de derde keer een Kennisuitwisselingsdag CE georganiseerd. Dit keer hebben we vanwege het grote aantal deelnemers gekozen voor de locatie Van der Valk in Zaltbommel.  Net als voorgaande jaren kwamen experts uit het CE werkveld bijeen om structureel kennis uit te wisselen. Naast Vooronderzoek en Risicoanalyse was er deze keer ook ruimte voor discussie rondom Opsporing. 


Drie rondes, zes thema's

In drie kennisuitwisselingsrondes hebben zo'n 50 experts (in groepen met steeds wisselende samenstelling) gediscussieerd over de volgende zes thema's: 

  1. Ervaring met en uniformering van projectplannen OCE
  2. Evaluatie en verdere ontwikkeling Richtlijnen afbakening verdacht gebied. (onderverdeeld in subthema's)
  3. Evaluatie rekenmethode indringingsdiepte en vervolgstappen
  4. Uitrol Certificatieschema Vooronderzoek en risicoanalyse
  5. Ontwikkelingen rondom Normenkader CE en proportionaliteit
  6. Stand van zaken en ontwikkelingen VEO Bommenkaart

Kennisuitwisselingsdocument

Aan het begin van iedere kennisuitwisselingsronde werd per thema een gespreksleider en een rapporteur aangewezen. De gespreksleider lichtte 's middags tijdens de plenaire evaluatiesessie de belangrijkste uitkomsten van de discussie in zijn of haar kennisuitwisselingsronde toe. De rapporteurs maken een verslag van de belangrijkste uitkomsten en sturen dit aan het secretariaat van VEO. Het secretariaat bundelt alle verslagen, waardoor een waardevol kennisuitwisselingsdocument ontstaat. Dit document vormt de basis voor verdere kennisuitwisseling.   

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief