banner.jpg

Gedragscode en Geschillenregeling OCE

De VEO leden wensen zich door het lidmaatschap van onze vereniging te onderscheiden op professionaliteit, deskundigheid en integriteit. Om daaraan concreet invulling te geven is door de ledenvergadering een Gedragscode en Geschillenregeling OCE vastgesteld. De leden hebben zich verbonden aan de naleving van deze gedragscode.


Download: de Gedragscode OCE en de Geschillenregeling OCE.


De onafhankelijke Geschillencommissie bestaat uit de volgende personen.

  • Prof. dr. Joop van den Berg (voorzitter), voormalig hoogleraar aan de juridische faculteiten van Maastricht en Leiden, oud-voorzitter Eerste Kamerfractie PvdA en oud-voorzitter directieraad VNG.
  • ir. Wouter Don (plaatsvervangend voorzitter), langdurige ervaring in de civiele techniek en infrasector en thans als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van onder andere infrastructuur, mobiliteit en duurzaamheid.
  • Jan Fiers (secretaris), majoor b.d. Koninklijke Landmacht Defensie, Explosieven Opruimingsdienst, laatst als landmacht vertegenwoordiger in het Defensie breed EOD - Kenniscentrum in de rang van Majoor. Momenteel lid van de Examencommissie van de Stichting Examinering OCE.

 
Tijdens de VEO netwerkbijeenkomst op 13 november 2013 is de code en geschillenregeling gepresenteerd door onze onafhankelijk voorzitter Hans Oosters.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief