banner.jpg

Besteksbepalingen Ontplofbare oorlogsresten

Eén van onze speerpunten is verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom het opsporen en veilig omgaan met Conventionele Explosieven. In dat kader is een Overleggroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeentewerken Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, Arcadis en enkele leden van VEO.


Door de overleggroep zijn in 2018 Model besteksbepalingen Opsporen van Conventionele Explosieven opgesteld, gebaseerd op de RAW systematiek.


Op verzoek van de Overleggroep zijn deze besteksbepalingen door het CROW opgenomen in hoofdstuk 16 van de Standaard RAW Bepalingen 2020. Zie voor meer informatie www.raw.nl of www.crow.nl. Vooruitlopend op de aanstaande wijziging van het Arbobesluit, gaan deze besteksbepalingen al uit van de term Ontplofbare oorlogsresten.


Helaas is er in de gepubliceerde versie van de Standaard RAW een aantal storende onjuistheden terechtgekomen. Onderstaand treft u een versie aan met daarin aanwijzingen (notities) om de besteksbepalingen toch juist toe te kunnen passen. CROW heeft toegezegd dat verbeteringen worden meegenomen in het eerstkomende erratum.


De PDF versie van de besteksbepalingen met aanwijzingen treft u onderstaand aan, alsook een voorstel dat door ons is gedaan voor de RAW Handleiding betreffende hoofdstuk 16.


2020

2019

2018

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief