banner.jpg

Model Besteksbepalingen OCE

Overleggroep opdrachtgever- en opdrachtnemerschap OCE


Eén van onze speerpunten is verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap rondom het opsporen en veilig omgaan met Conventionele Explosieven. In dat kader is een Overleggroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeentewerken Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en Arcadis (mede namens Rijkswaterstaat) en enkele leden van VEO.


Door de overleggroep zijn Model besteksbepalingen Opsporen van Conventionele Explosieven opgesteld. Opdrachtgevers en bestekschrijvers kunnen deze modelbepalingen gebruiken als brondocument bij het opstellen van bestekken en werkaanvragen. Een concept is voorgelegd aan het werkveld en er zijn veel reacties ontvangen die zijn verwerkt in de versie 2018-01. Partijen worden opgeroepen om de besteksbepalingen te hanteren. 


Op basis van de ervaringen met versie 2018-01 en gemelde op- en aanmerkingen is een aantal wijzigingen aangebracht. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een versie 2019-02. De wijzigingen zijn ook inzichtelijk gemaakt.


De modelbepalingen zijn opgesteld volgens de RAW-systematiek. In de toekomst kan dit worden uitgebreid naar modeldocumenten voor andere contractvormen. Ook is een wens om een model werkaanvraag op te stellen voor Vooronderzoek en Risicoanalyse.
 

2019

2018

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief