banner.jpg

Trillingen in CE verdacht gebied

In 2012 is discussie en onduidelijkheid ontstaan over de vraag welk trillingsniveau binnen een CE verdacht gebied aanvaardbaar is, in relatie tot het risico van het ongewenst tot werking komen van CE. Daarbij is aan de orde welke (veiligheid)afstand moet worden aangehouden ingeval van bijvoorbeeld heiwerkzaamheden in CE verdacht gebied (in casus blindgangers van afwerpmunitie).

In december 2012 heeft de VEO daarom het initiatief genomen tot overleg met enkele betrokken partijen (hierna Overleggroep) over dit onderwerp. Deze Overleggroep heeft een Position paper gepubliceerd.

Als uitvloeisel daarvan is in opdracht van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de Gemeente Rotterdam een onderzoek gestart door TNO. In het kader van dit onderzoek is een Begeleidingscommissie ingesteld, waarvan de VEO het secretariaat voert.

Het TNO onderzoek gaat over trillingen in de bodem die worden overgedragen op het bomlichaam en uiteindelijk kunnen inwerken op de ontsteker. De eerste fase van dit onderzoek omvat:

  • een inventarisatie van alle ontstekertypen en een inschatting van hun trillingsgevoeligheid;
  • resultaten van veldmetingen hoe trillingen in de bodem zich voortplanten in/door een bomlichaam;
  • de vaststelling hoe trillingen op een ontsteker gesimuleerd worden met behulp van een triltafel.

Geen onderdeel van het onderzoek is overigens de zetting of verschuiving van de bodem die kunnen leiden tot het wijzigen van de positie van het bomlichaam. 


Zodra beschikbaar wordt over de (eerste) uitkomsten van dit onderzoek bericht. Op basis van de resultaten van de eerste fase zal in de Overleggroep worden besproken welk vervolgonderzoek nodig is.
 

Zie hieronder de relevante documenten over dit onderwerp

Position paper trillingen in CE verdacht gebied (3VEO-VOO.05999.R)
Aanbiedingsbrief position paper (3VEO-VOO.06037.B)
Trillingen in CE verdacht gebied (2VEO-LVE.05264.V), VEO, december 2012
Analyse en advies met betrekking tot potentiële WOII blindgangers in de Zwolse wijk Holtenbroek, TNO rapport 2012 R10104/3 d.d. 7 juli 2012
Gevoeligheid van UneXploded Ordnance voor grondtrillingen, TNO memorandum 12EM/712 d.d. 5 juli 2012
IFCO-rapport en EOD-richtlijn op te vragen bij EODD

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief